Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 
Сканиране или създаване на PDF файлове с възможност за търсене и архивиране.
Създаване

  • Solid PDF Tools
  • Solid PDF Creator Plus
  • Solid PDF Creator


Solid PDF Tools
$149.95

Пробна версия

Вижте възможностите на Solid PDF Tools

Сканиране и създаване на PDF файлове, с възможност за претърсване и архивиране

PDF софтуер от Solid: сканирай, създай или конвертирай. Достъпно за всеки създаване на съвместими с PDF/A документи.


Конвертиране от PDF в Word.

Конвертирайте вашите PDF файлове в Word документи за лесно редактиране.
 
PDF в PDF/A. Конвертиране на обикновени или сканирани PDF документи във файлове, съвместими с ISO 19005-1, с възможност за претърсване и архивиране.
 
Архивиране във формат PDF/A. Създаване на документи във формат PDF/A-1b, които са напълно съвместими със стандарта за архивиране ISO 19005-1.
 
Сканиране в PDF. Сканиране на документи от хартиен носител във формат PDF/A-1b. Новосъздадените документи могат да бъдат архивирани и претърсвани благодарение на текстовия OCR слой.
 

Създаване на PDF.

Просто чрез използване на мишката. Опростено създаване на PDF файлове от вашите документи. Потребителски интерфейс WYSIWYG.
 

 


Карта на сайта
©2000-2019 Solid Documents Limited - всички права запазени