Сканиране или създаване на PDF файлове с възможност за търсене и архивиране.

Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 

Лицензиране на продуктите на Solid Documents

Възможностите за лицензиране на Solid PDF Tools v10 са както следва:

Индивидуален лиценз
1 потребителски лиценз
$149.95

Многократен лиценз
2-4 потребителски лиценза
$140.00 всеки
5-9 потребителски лиценза
$135.00 всеки
10-14 потребителски лиценза
$125.00 всеки
15-19 потребителски лиценза
$120.00 всеки
20+ потребителски лиценза
$110.00 всеки
или се обърнете към нас при покупка на голямо количество лицензи.

Индивидуалният лиценз ви дава право да използвате софтуера на Solid Documents на един самостоятелен компютър (не в мрежа) или на максимум два самостоятелни компютъра, ползвани изключително от един и същ индивидуален потребител.

Многократният лиценз ви дава право да инсталирате софтуера на Solid Documents на "n" компютъра, където "n" е броя на закупените лицензи. Можете да съхранявате софтуера във вашата локална мрежа, откъдето потребителите с нужните права да могат да го инсталират на своите компютри. Това НЕ Е лиценз за едновременна употреба, нито е прехвърляем лиценз (според броя потребители). Също, обърнете внимание на това, че не предлагаме възстановяване на стойността при продажба на многократни лицензи. Вижте нашата политика по възстановяване на стойността за подробности.

Регистрационният код, който получавате заедно с лиценза включва името на потребителя, името на фирмата и имейл адреса, зададен по време на покупката. Можем да предложим на вашата фирма общ регистрационен код, с който можете да създавате кодове за конкретните потребители по име и имейл адрес (напр. "[CompanyName] User" и "helpdesk@[companyname].com").

По въпроси свързани с лицензирането, моля пишете ни на .

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2023 Solid Documents Limited - всички права запазени