Сканиране или създаване на PDF файлове с възможност за търсене и архивиране.

Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 

Solid PDF Tools Feature Tutorial

This is a concise sample to help get Solid PDF Tools up and running.

Extract Images

Decode and extract all images from an existing PDF file.

Steps for Extracting Images from a PDF File

  1. Select Convert PDF Files from the Start Menu.
  2. Open the PDF file you want to convert.
  3. Select PDF to Images from the Drop Down option on the menu.
  4. Select the Extract Images Option from the Ribbon Menu.
  5. Click on PDF to Images once again to convert the file.

 


Карта на сайта
©2000-2018 Solid Documents Limited - всички права запазени