Сканиране или създаване на PDF файлове с възможност за търсене и архивиране.

Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 

Solid PDF Tools Feature Tutorial

This is a concise sample to help get Solid PDF Tools up and running.

Scan To Word - Using the Solid Ribbon in Microsoft Word

Scan directly from paper to well formatted, editable Word documents

Steps for Scanning Directly From Microsoft Word

  1. Click on the Solid Ribbon in Microsoft Word.
  2. Select Scan to Word Option from the Solid Ribbon Menu.
  3. Click Start Scan from the Scan to Word Group on the Ribbon Menu.
  4. Click Save to Word from the Export Group on the Ribbon Menu.

 


Карта на сайта
©2000-2018 Solid Documents Limited - всички права запазени