Сканиране или създаване на PDF файлове с възможност за търсене и архивиране.

Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 

Solid PDF Tools Feature Tutorial

This is a concise sample to help get Solid PDF Tools up and running.

Combine Multiple PDF files into a Single PDF

Use Solid Tools to Easily Combine Multiple PDF files into a Single PDF

Steps for Combining Multiple PDF Files into a Single PDF File

  1. Select Combine Files into PDF from the Start Menu.
  2. Select the files you want to combine.
  3. Click Combine Files.
  4. The files will now combine and load as one single PDF file into the application window. You can rearrange / delete pages before you save the finished PDF File.

 


Карта на сайта
©2000-2018 Solid Documents Limited - всички права запазени