Сканиране или създаване на PDF файлове с възможност за търсене и архивиране.

Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 

Solid PDF Tools

PDF софтуер от Solid: сканирай, създай или конвертирай. Достъпно за всеки създаване на съвместими с PDF/A документи.

Q. Can I preserve my headers and footers from the PDF file?

A. You have three choices when it comes to headers and footers. You can choose to put them in Word's header/footer feature, or you can choose to place them in the body of the document. The third option allows you to remove them altogether.

 


Карта на сайта
©2000-2018 Solid Documents Limited - всички права запазени