Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
More Solid Framework testimonials...
 

Code Samples and Video Tutorials

Konvertera PDF till Word & Innehållsextrahering:

Konvertera PDF till Word. Konvertera dina PDF-filer till lättredigerade Word-dokument. Läs mer...

Convert to HTML.

Convert your PDFs to high quality reflowed HTML while preserving styles, tables and hyperlinks.
Läs mer...
Konvertera PDF till Excel. Konvertera tabeller direkt från PDF-filer till Microsoft® Excel. Konvertera enskilda sidor eller hela dokument. Läs mer...

PDF to PowerPoint Conversion.

Convert each page in your PDF to a slide in PowerPoint and then edit.
Läs mer...

Extract Text.

Reconstruct text flow order and then extract text from an existing PDF.
Läs mer...

Extract Images.

Decode and extract all images from an existing PDF file.
Läs mer...

PDF Pages to Images.

Render each page in your PDF to a bitmap image file at the dpi and in the image format of your choice.
Läs mer...

PDF Transformers.

Convert PDF Files to Searchable PDF files by adding a Text Layer while preserving the files original Image Compression using our OCRTransformers.
Läs mer...

Extract Text using API:

C# .NET Sample.

Access reconstructed text (with bounds) in memory from your PDF file using Solid Framework Core Model
Läs mer...

C++Sample.

Access reconstructed text (with bounds) in memory from your PDF file using Solid Framework Core Model
Läs mer...

C# .NET Sample.

Extract text from Scanned PDF or Image using Solid Framework Solid OCR.
Läs mer...

C++ Sample.

Extract text from Scanned PDF or Image using Solid Framework Solid OCR.
Läs mer...

Skanning och arkivering:

PDF till PDF/A. Konvertera existerande text- eller bildbaserade PDF-dokument till sökbara ISO 19005-1-kompatibla, arkivbeständiga dokument. Läs mer... OCR för sökning. Lägg till sökbart textlager. Smidigt för indexering och arkivering av pappersdokument samt dokument av gamla filtyper. Läs mer...
Validera PDF/A. Verifiera ISO 19005-1-kompatibilitet för redan existerande PDF-dokument och reparera trasiga filer. Läs mer... TIFF till PDF. Konvertera scannade TIFF-dokument till sökbara och arkivbeständiga PDF/A-1b-dokument. Läs mer...

PDF-redigering:

Sätt PDF-rättigheter Kontrollera vilka användare som kan öppna, redigera, kopiera, skriva ut eller kommentera ditt PDF-dokument. Läs mer... Lösenords-skydda dina PDF-dokument. Du kan kontrollera vilka som kan öppna, redigera, kopiera, skriva ut eller kommentera ditt PDF-dokument. Läs mer...
Ställ in dokumentegenskaper. Definiera Titel, Författare, Ämne och Nyckelord för att hjälpa till att organisera dina dokument. Läs mer... Kryptera dina PDF-dokument. Säkra dina PDF-dokument med 128-bit RC4 eller AES krypterings-algoritmer. Läs mer...
Acrobat Reader-inställningar. Sätt standardinställningar, inklusive sidlayout, zoom och förhandsvisning. Läs mer... Slå ihop. Slå ihop flera filer till ett PDF-dokument, alternativt slå ihop flera PDF-dokument till ett enda. Läs mer...

Render PDF Page Image.

Render PDF page to System.Drawing.Bitmap in real time.
Läs mer... Extrahera Sidor. Extrahera sidor från ett PDF-dokument som ett nytt PDF-dokument eller flera nya dokument för enskilda sidor. Läs mer...

Windows.Forms:

PDF Thumbnails.

Render PDF thumbnails in UI control. Includes common editing functionality: re-arrange, split, merge, delete, etc.
Läs mer...   

SolidFramework.Services:

Simple Synchronous Sample.

Convert large batches of files with multiple processes using JobProcessor and JobHandler.
Läs mer...

Asynchronous Sample.

Convert large batches of files with event handling using the Solid Framework Job Processor.
Läs mer...

Complete Sample Applications

Web Apps:

ASP.Net Sample.

Using ASP.Net with Solid Framework - Web Based Application.
Läs mer...   

Desktop Apps:

Converter.NET Sample.

Using .NET with Solid Framework.
Läs mer...

JobProcessor.NET Sample.

Using .NET with Solid Framework Job Processor.
Läs mer...

C++ Sample.

Using C++ with Solid Framework.
Läs mer...

OSX C++ Sample.

Using C++ on OSX Platform with Solid Framework.
Läs mer...


Solid Framework Trouble Shooting
Your first stop for customer support. Help provides step-by-step assistance in using each of the different features of Solid Framework.

Solid Framework Blogg
The developer blog has tips and tricks intended to help you get the most out of Solid Framework. The blog gives assistance on specific issues, provides education about topics relating to our products, and highlights quicker and easier ways of accomplishing tasks.

 


Karta
©2000-2018 Solid Documents Limited - Med ensamrätt