Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Tips & Tricks

Ochrona poufnych informacji

Wprowadź zabezpieczenie hasłem plików PDF w Solid PDF Creator

Kontroluj, kto może wyświetlać, edytować, kopiować lub drukować dokument poprzez wprowadzenie hasła do plików PDF. Nasze oprogramowanie umożliwia bezpieczne utrzymywanie krytycznych danych za pomocą ochrony hasłem i zapewnia łatwy dostęp do nich autoryzowanym osobom.

Zabezpieczanie pliku PDF hasłem

Zabezpieczanie pliku PDF hasłem. Możesz ograniczyć kto bedzie mógł czytać, drukować, edytować, kopiować zawartość dokumetu lub dodawać komentarze do Twoich plików PDF.

 


Monitowanie o hasło

Tworzenie uprawnień

Ustawianie uprawnień do PDF. Określ użytkowników, którzy mogą czytać, drukować, edytować, kopiować zawartość dokumentu lub dodawać komentarze do plików PDF.

 


Właściwości dokumentu

 


Mapa Strony
©2000-2019 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone