Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Solid Framework Przykłady

To jest krótki przykład ilustrujący działanie Solid Framework. Został on przetestowany w bezpłatnej wersji Solid Framework z wykorzystaniem różnych wersji Microsoft Visual Studio. Szczegółowe instrukcje dla wersji:

Jeżeli podczas uruchomienia wystąpi problem, proszę przeczytać Solid Framework - eliminacja błędów, dla określonego przypadku konfiguracji związanej z wykorzystaniem Solid Framework w projektach. A jeśli to się nie uda, to przejrzyj FAQ - omówiono najczęściej występujące problemy.


Przykłady

PDF Creator

pdfcreator.zip - ten przykład współpracuje z dowolną licencją Solid Framework w tym Free i Developer (również bezpłatnie). Musisz też mieć zainstalowany jeden z naszych sterowników wirtualnej drukarki PDF, jak Solid PDF Creator. W tym przypadku, nie jest wymagana licencja dla Solid PDF Creator.

Podobne posty na blogu::
Better PDF Creation from Word
Reading and Writing Secure PDF Files

PDF to Word Converter

pdftowordconverter.zip - ten przykład współpracuje z licencjami Developer (Free) lub Professional Solid Framework.


Instrukcje

Każdy z tych przykładów jest dostarczany jako ZIP i podczas rozpakowywania go należy zachować strukturę folderów. Wykonaj kroki odpowiednie dla środowiska programowania.

Visual Studio 2005

 1. Otwórz plik wersja 8 solution (*_ 8 .sln) w Visual Studio 2005.
 2. Rozpakuj solidframework.zip do dowolnej lokalizacji - dobrze jest umieścić SolidFramework.dll w tej samej lokalizacji co pozostała część kodu źródłowego projektu.
 3. Dodaj Odwołanie do SolidFramework. Upewnij się, że pod Odwołaniami w drzewie projektu, jest wymieniony SolidFramework.
  Sprawdź Właściwości tego odwołania: Upewnij się, że ścieżki dostępu wskazują lokalizację wymienioną powyżej.
 4. Wprowadź swoją konfigurację. W drzewie projektu zaznacz JobSettings i wprowadź wszelkie określone ustawienia przykładu, takie jak ścieżka dostępu do przykładowego pliku.
  Solid Framework : Sample Job Settings
 5. Skompiluj i uruchom.

Visual C# 2008 Express Edition

 1. Otwórz plik wersja 9 solution (*_ 9 .sln) w Visual C# 2008 Express Edition.
 2. Rozpakuj solidframework.zip do dowolnej lokalizacji - dobrze jest umieścić SolidFramework.dll w tej samej lokalizacji co pozostała część kodu źródłowego projektu.
 3. Dodaj Odwołanie do SolidFramework. Upewnij się, że pod Odwołaniami w drzewie projektu, jest wymieniony SolidFramework.
  Sprawdź Właściwości tego odwołania: Upewnij się, że ścieżki dostępu wskazują lokalizację wymienioną powyżej.
 4. Wprowadź swoją konfigurację. W drzewie projektu zaznacz JobSettings i wprowadź wszelkie określone ustawienia przykładu, takie jak ścieżka dostępu do przykładowego pliku.
  Solid Framework : Sample Job Settings
 5. Skompiluj i uruchom.

 


Mapa Strony
©2000-2019 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone