Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Opplåsing av programvare

Det kreves en gyldig lisenskode for å kunne låse opp Solid PDF/A Express. Når du har mottatt opplåsingskoden vil du bli bedt om å angi det første gang du bruker produktet. Produkter vil bli tilgjengelig for bruk så snart brukerinformasjonen og koden din er angitt.

Anmodning om opplåsingskode

Du kan sende en anmodning om opplåsingskode som tilhører produktet du har kjøpt. for å sende en anmodning via e-post om en opplåsingskode.

Mistet kode

Hvis du har mistet opplåsingskoden din, kan du klikke her for å bruke vårt automatiske system for å gjenfinne den.

Flerbrukslisenser

Flerbrukslisenser er tilgjengelige for Solid PDF/A Express. Hvis du har spørsmål om lisensalternativene våre, kan du sende en e-post til .

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2023 Solid Documents Limited - med enerett