Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Solid PDF Creator - Tips og triks

Tips og triks gir deg hjelp med å få mest mulig ut av Solid PDF Creator. Tips og triks assisterer deg med spesifikke problemer, gir opplæring om emner relatert til produktene våre og viser deg raskere og enklere måter å utføre oppgaver på.

Vi hører gjerne om tips og triks du oppdager mens du bruker produktene våre ! Send ideene dine til: .

Archive Using PDF/A
Create PDF/A-1b documents which are fully compliant with ISO 19005-1 archiving standards.

Adobe® Acrobat® Features at a Fraction of the Cost
PDF creation for a great price!

Easily Create PDF Files from ANY Windows Program...
Including Word, Excel, PowerPoint, and more!

Fine-Tune Your Documents for Print or Web
You decide the appropriate level of quality and size for your PDF output.

Protect Your Confidential Information
Password protect your PDFs.

Reduce PDF File Sizes
Optimize Your PDF Files.

What er PDF-filformatet?
Fordelene med å bruke PDF-dokumenter.

Verktøy du ikke visste fantes.
Ekstrahering fra et skannet dokument? Visning av bilder enkelt uten læring av kompliserte programmer?

Solid PDF Creator Egenskaps-guider

Enkel fremstilling av PDF filer fra ethvert Windows programPrint til PDF. Fremstill PDF filer enkelt fra hvilket som helst Windows-basert program.
 
Opprett passorbeskyttelse for PDF filene dineBeskytt dine PDF filer med passord. Du kan begrense hvem som kan se, redigere, kopiere eller tilføye kommentarer til ditt dokument.
 
Begrens tilgang, print, rediger og klipp utBestem tilgang. Kontroller hvilke brukere som kan lese, printe, redigere, kopiere eller kommenter dine PDF-filer.
 
Optimer med hensyn til kvalitet eller størrelse og inkluder utvalgte fonter Reduser filstørrelse. Hold dine PDF-filer små med våre komprimerings-alternativer. Optimer fil-størrelser for nettet eller printing, samtidig som du beholder et passende høyt nivå på kvalitet.
 
Arkiver PDF filene dine ved hjelp av PDF/A-1b ISO standardArkivering med PDF/A. Fremstill PDF/A-1b dokumenter som er fullt kompatible med ISO 19005-1 arkiverings-standarder.
 

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2020 Solid Documents Limited - med enerett