Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Tips og triks

What er PDF-filformatet?

Hvis en fil har suffixen .pdf, er den sansynlig vis i Portable Document Format (PDF), utviklet av Adobe Systems, Inc. PDF opprettholder originalformatieringen av dokumentet både ved printing og visning på komputer plattformer, inklusive Windows, UNIX og Mac.

Visning av PDF

For å se PDF filer må du laste ned Adobe® Acrobat® Reader, som er en gratis programmvare for visning og printing av PDF filer.

PDF Navigasjonsfunksjoner

Noen egenskaper bygd inn i PDF lar forfattere legge til funskjoner. Du kan for eksempel tilføye bokmerker, interne og eksterne lenker, skjemafelt, knapper for navigering, notater o.s.v. PDF lar dessuten brukere forstørre opp til 800% uten innvirkning på klarhet.

PDF størrelse og performance

For internet er mindre filer best egnet siden nedlastings-tid avhenger av filstørrelse. PDF filer kan optimeres slik at filer blir 80% mindre en et HTML eksemplar.

PDF filer kan "posjoneres" slik at brukeren kan se dokumentet før nedlasting er fullført, på en liknende måte som streaming av video på internet.

PDF kan integreres fullstendig i de fleste web sider. Kombinasjonen av HTML og PDF lar forfatteren tilby innhold avhengig av krav til innhold eller teknologi.

PDF Sikkerhet

PDF har et velutviklet sikkerhetssystem. Opprettere av PDF filer kan hindre brukere i redigering, printing og kopiering av innhold (tekst og grafikk). Utviklere av programmvare kan opprette egen programmvare for lesing, oppretting , og endring av PDF filer uten spesielle tillatelser eller lisensiering. Eneste krav er at oppretterens PDF sikkerhetsinnstillinger respekteres.

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2021 Solid Documents Limited - med enerett