Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Tips og triks

Fininnstilling av konverterings-utdata

Dokumentstørrelse har mye å si ved PDF konverteringer. Et 100 siders dokument som du ånsker å gjøre omfattende endringer i er forskjellig fra et to siders skjema. Solid Converter PDF tilbyr flere konverterings alternativer som hjelper deg med å oppnå resultatene du ønsker.

Rekonstruksjonsmoduser

I blandt vil du bare gjenopprette teksten fra et PDF dokument, men ikke formateringen, eller omvendt. Rekonstruksjonsmoduser gir et utvalg av alternativer som lar deg instille etter behov. Disse modusene er:

  • Flytende. Gjenoppretter side layout, tabeller, formatering, grafikk og tekstflyt. Beste alterntiv for de fleste dokumenter, spesielt sonne som krever omfattende endringer.
  • Kontinuerlig. Beholder ikke eksakt layut. Ord rekkefølge beholdes, men gjenoppretter bare paragraf formatering, grafikk og tekst flyt.
  • Plain Text. Viser tekst uten formatering eller layout. (Merk: Du må bruke veiviser for dette alternativet.)
  • Eksakt. Bruker Word tekst bokser for å gjenopprette layout på en prikk. Denne modusen er mindre paktisk hvis du planlegger omfattende endringer i dokumentet. Det er mest praktisk for korte, brosjyre-lignende dokumenter.

Rekonstruksjonsmoduser kan velges på bunnen av hovedskjermen i Solid Converter PDF og i veiviseren. Så snart du blir vandt til dem, vil du finne det poraktisk å veksle fra en rekonstruksjonsmodus til en annen avhengig av formål

Andre alternativer

Disse alternativene kan også bidra til at Word dokumentet rekonstrueres etter dine spesifikkasjoner:

  • Rekonstruer eller fjern tabeller. Du kan velge hvordan du ønsker bildene forankret i dokumentet - automatisk, med siden, eller med paragrafen. Om du ønsker kan bilder bli fjernet helt.
  • Identifiser tabeller. Solid Converter PDF kan automatisk ientifisere tabeller og konvertere dem til tabell objekter i Word dokumentet. (Merk: dette alternativetr fungerer bare i flytende eller kontinuerlig modus.)
  • Velg side antall. Konverter alle sider i dokumenter, eller velg et antalli
  • Konverter topp- og bunnlinjer. Hvis PDF dokumentet inneholder topp- og bunnlinjer kan du konvertere dem til slike i Word.

Hvis du bruker veiviseren vil du kunne bestemme blandt disse alternativene.

Hvorfor burde du bry deg?

Fininstillinger sparer deg mye tid når du endrer dokumenter i Word.

Hvis du vil konvertere 20 sider samt foreta omfattende endringer, er det lurt å konvertere i en passende modus. Velger du eksakt, vil du bruke timer på å flytte fra en tekstboks til en annen i redigeringsprossessen.

Vi konstruerte Solid Document PDF på en måte som skulle tilby de mest praktiske alternativene til kunder samtidig som mekanismene skulle være enkle å jobbe med.

 


Sidekart
©2000-2019 Solid Documents Limited - med enerett