Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Tips og triks

Fininnstilling av konverterings-utdata

Dokumentstørrelse har mye å si ved PDF konverteringer. Et 100 siders dokument som du ånsker å gjøre omfattende endringer i er forskjellig fra et to siders skjema. Solid Converter PDF tilbyr flere konverterings alternativer som hjelper deg med å oppnå resultatene du ønsker.

Rekonstruksjonsmoduser

I blandt vil du bare gjenopprette teksten fra et PDF dokument, men ikke formateringen, eller omvendt. Rekonstruksjonsmoduser gir et utvalg av alternativer som lar deg instille etter behov. Disse modusene er:

  • Flytende. Gjenoppretter side layout, tabeller, formatering, grafikk og tekstflyt. Beste alterntiv for de fleste dokumenter, spesielt sonne som krever omfattende endringer.
  • Kontinuerlig. Beholder ikke eksakt layut. Ord rekkefølge beholdes, men gjenoppretter bare paragraf formatering, grafikk og tekst flyt.
  • Plain Text. Viser tekst uten formatering eller layout. (Merk: Du må bruke veiviser for dette alternativet.)
  • Eksakt. Bruker Word tekst bokser for å gjenopprette layout på en prikk. Denne modusen er mindre paktisk hvis du planlegger omfattende endringer i dokumentet. Det er mest praktisk for korte, brosjyre-lignende dokumenter.

Rekonstruksjonsmoduser kan velges på bunnen av hovedskjermen i Solid Converter PDF og i veiviseren. Så snart du blir vandt til dem, vil du finne det poraktisk å veksle fra en rekonstruksjonsmodus til en annen avhengig av formål

Andre alternativer

Disse alternativene kan også bidra til at Word dokumentet rekonstrueres etter dine spesifikkasjoner:

  • Rekonstruer eller fjern tabeller. Du kan velge hvordan du ønsker bildene forankret i dokumentet - automatisk, med siden, eller med paragrafen. Om du ønsker kan bilder bli fjernet helt.
  • Identifiser tabeller. Solid Converter PDF kan automatisk ientifisere tabeller og konvertere dem til tabell objekter i Word dokumentet. (Merk: dette alternativetr fungerer bare i flytende eller kontinuerlig modus.)
  • Velg side antall. Konverter alle sider i dokumenter, eller velg et antalli
  • Konverter topp- og bunnlinjer. Hvis PDF dokumentet inneholder topp- og bunnlinjer kan du konvertere dem til slike i Word.

Hvis du bruker veiviseren vil du kunne bestemme blandt disse alternativene.

Hvorfor burde du bry deg?

Fininstillinger sparer deg mye tid når du endrer dokumenter i Word.

Hvis du vil konvertere 20 sider samt foreta omfattende endringer, er det lurt å konvertere i en passende modus. Velger du eksakt, vil du bruke timer på å flytte fra en tekstboks til en annen i redigeringsprossessen.

Vi konstruerte Solid Document PDF på en måte som skulle tilby de mest praktiske alternativene til kunder samtidig som mekanismene skulle være enkle å jobbe med.

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2019 Solid Documents Limited - med enerett