Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Solid PDF Tools

Skann, fremstill eller konverter. Gunstig opprettelse av søkbare, arkiverbare PDF/A kompatible dokumenter.

Q. Kan jeg beholde topp- og bunntekstene mine fra PDF-filen?

A. Topp- og bunntekster gjøres om til tekstobjekter på siden. De formatteres ikke som topp- og bunntekster i Word, selv om du kan flytte dem til topp- og bunntekstområdet etter at Word-dokumentet er opprettet.

 


Sidekart
©2000-2018 Solid Documents Limited - med enerett