Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Solid PDF Tools

Skann, fremstill eller konverter. Gunstig opprettelse av søkbare, arkiverbare PDF/A kompatible dokumenter.

Q. Må jeg betale skatt på produktet mitt?

A. Hvis du bor i delstaten Washington må du betale salgsavgift til delstaten, da vi er et selskap i delstaten Washington. Hvis du bestiller fra et EU-land, er vi pliktige til å avkreve moms (VAT)på alle kjøp fra EU, med mindre du er et selskap og gir oss navnet på selskapet samt skatte-ID-nummer på kjøprstidspunktet. Vår skatte-ID er EU826002101.

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2021 Solid Documents Limited - med enerett