Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Solid Converter

Konverter Pdf til Word, Excel - enkelt redigerbare dokumenter!

Q. Solid Converter Hva er forskjellene mellom rekontruksjonsmodiene (konverteringsmetodene)?

A. I Solid Converter kan du velge mellom fem forskjellige rekonstruksjonsmodi, avhengig av dine behov:

  • Flowing (flytende). Gjenoppretter sideoppsett, kolonner, formattering og grafikk, og bevarer tekstflyten.
  • Tables (tabeller). Gjenoppretter sideoppsett, formattering, tekstflyt og grafikk, men ignorerer kolonner.
  • Continuous (kontinuerlig). Bevarer ikke det nøyaktige oppsettet av dokumentet. Rekonstruerer tekstrekkefølgen riktig, men gjenoppretter kun avsnittsformattering, grafikk og tekstflyt.
  • Plain Text (ren tekst). Viser teksten uten formattering eller oppsett. Denne modusen gjenoppretter ikke formattering (tegn eller avsnitt) eller grafikk, men gjenoppretter tekstflyt ved bruk av kolonner og sideoppsettsanalyse. (Merk: Du må bruke veiviseren når du konverterer en PDF-fil til ren tekst.)
  • Exact (nøyaktig). Bruker tekstbokser i Word slik at tekst- og grafikkoppsettet i Word-dokumentet blir det samme som i PDF-filen. Denne modusen bør ikke brukes hvis du må gjøre mange endringer i det gjenopprettede dokumentet. Den passer best for kortere dokumenter som f.eks. brosjyrer.

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2020 Solid Documents Limited - med enerett