Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Solid Converter

Konverter Pdf til Word, Excel - enkelt redigerbare dokumenter!

Q. Solid Converter konverterer fra PDF til Word. Konverterer den også fra Word til PDF?

A. Ja. Når du installerer Solid Converter kan du velge å installere vår Microsoft Word plug-in. Etter at denne plug-in er installert, kan du opprette PDF-filer fra Word-dokumenter enten vec å klikke på knappen Opprett PDF på verktøylinjen, eller ved å velge Opprett PDF fra Fil-menyen.

(Merk: For å kunne installere denne plug-in, må du velge avkrysningsboksen Always trust content... (alltid stol på innhold...) og Enable Macros (aktiver makroer) når sikkerhetsadvarselen vises under produktinstallasjonen.)

 


Sidekart
©2000-2018 Solid Documents Limited - med enerett