Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Solid Converter

Konverter Pdf til Word, Excel - enkelt redigerbare dokumenter!

Q. Solid Converter konverterer fra PDF til Word. Konverterer den også fra Word til PDF?

A. Ja. Når du installerer Solid Converter kan du velge å installere vår Microsoft Word plug-in. Etter at denne plug-in er installert, kan du opprette PDF-filer fra Word-dokumenter enten vec å klikke på knappen Opprett PDF på verktøylinjen, eller ved å velge Opprett PDF fra Fil-menyen.

(Merk: For å kunne installere denne plug-in, må du velge avkrysningsboksen Always trust content... (alltid stol på innhold...) og Enable Macros (aktiver makroer) når sikkerhetsadvarselen vises under produktinstallasjonen.)

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2019 Solid Documents Limited - med enerett