Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF-naar-Word-converter Klanten
 

Prijsinformatie en licentiëring voor grote ondernemingen

SolidCommander is licensed per server.

SolidCommander - USD 999,95

Met een individuele licentie kunt u de software op één enkele, opzichzelfstaande computer (niet aangesloten op een netwerk) gebruiken, of op maximaal twee opzichzelfstaande computers die uitsluitend gebruikt worden door dezelfde individuele gebruiker.

Bij licenties voor meerdere gebruikers mag u de software op "N" computers installeren, waarbij "N" het aantal aangeschafte licenties is. U kunt de software op uw interne netwerk opslaan zodat de daartoe geautoriseerde gebruikers toegang tot de software hebben en deze op hun computer kunnen installeren. Het is NIET een licentie voor gelijktijdig gebruik (gebaseerd op simultaan gebruik) of een roaminglicentie (gebaseerd op het aantal gebruikers). Let erop dat de aankoop van meervoudige licenties niet in aanmerking komt voor restitutie. Zie ons retourneringsbeleid voor bijzonderheden.

De met de sitelicentie meegeleverde registratiecode is gebaseerd op de naam op de factuur, de bedrijfsnaam en het e-mailadres zoals vermeld op het moment van aankoop. Wij kunnen uw bedrijf voorzien van een algemene registratiecode die wordt gebaseerd op een algemene naam en e-mailadres (bijvoorbeeld "[NaamBedrijf] Gebruiker" en "helpdesk@[NaamBedrijf].com").

Indien u vragen hebt over sitelicenties, kunt u een e-mailbericht sturen naar sales@soliddocuments.com.

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2021 Solid Documents Limited - Alle rechten voorbehouden