Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 

Примери за конвертиране от PDF в Word

Solid Converter PDF запазва в максимална степен форматирането на оригиналния документ. Така, текстът от PDF файла се конвертира в текст в Word файла, а не в изображение. Растерните изображения се конвертират в растерни изображения, а векторните изображения се конвертират във вложени векторни обекти, които могат да бъдат редактирани.

Разгледайте примерите по-долу и вижте сами качеството на нашия процес на конвертиране.

За да отворите файл, кликнете върху някоя от картинките

PDF документи...

...конвертирани в Word

Официален документ

Кликни, за да видиш PDF файла преди конвертирането в Word

Кликни, за да видиш Word документа след конвертирането от Solid Converter PDF

Информационен лист на фирма

Кликни, за да видиш PDF файла преди конвертирането в Word

Кликни, за да видиш Word документа след конвертирането от Solid Converter PDF

Рекламен проспект (на италиански)

Кликни, за да видиш PDF файла преди конвертирането в Word

Кликни, за да видиш Word документа след конвертирането от Solid Converter PDF

Информация за програмен продукт

Кликни, за да видиш PDF файла преди конвертирането в Word

Кликни, за да видиш Word документа след конвертирането от Solid Converter PDF

Проучване на казус

Кликни, за да видиш PDF файла преди конвертирането в Word

Кликни, за да видиш Word документа след конвертирането от Solid Converter PDF

Ръководство за обучение

Кликни, за да видиш PDF файла преди конвертирането в Word

Кликни, за да видиш Word документа след конвертирането от Solid Converter PDF

Презентация на книга

Кликни, за да видиш PDF файла преди конвертирането в Word

Кликни, за да видиш Word документа след конвертирането от Solid Converter PDF

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2022 Solid Documents Limited - всички права запазени