Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 

Примери за конвертиране от PDF в Word

Solid Converter PDF запазва в максимална степен форматирането на оригиналния документ. Така, текстът от PDF файла се конвертира в текст в Word файла, а не в изображение. Растерните изображения се конвертират в растерни изображения, а векторните изображения се конвертират във вложени векторни обекти, които могат да бъдат редактирани.

Разгледайте примерите по-долу и вижте сами качеството на нашия процес на конвертиране.

За да отворите файл, кликнете върху някоя от картинките

PDF документи...

...конвертирани в Word

Официален документ

Кликни, за да видиш PDF файла преди конвертирането в Word

Кликни, за да видиш Word документа след конвертирането от Solid Converter PDF

Информационен лист на фирма

Кликни, за да видиш PDF файла преди конвертирането в Word

Кликни, за да видиш Word документа след конвертирането от Solid Converter PDF

Рекламен проспект (на италиански)

Кликни, за да видиш PDF файла преди конвертирането в Word

Кликни, за да видиш Word документа след конвертирането от Solid Converter PDF

Информация за програмен продукт

Кликни, за да видиш PDF файла преди конвертирането в Word

Кликни, за да видиш Word документа след конвертирането от Solid Converter PDF

Проучване на казус

Кликни, за да видиш PDF файла преди конвертирането в Word

Кликни, за да видиш Word документа след конвертирането от Solid Converter PDF

Ръководство за обучение

Кликни, за да видиш PDF файла преди конвертирането в Word

Кликни, за да видиш Word документа след конвертирането от Solid Converter PDF

Презентация на книга

Кликни, за да видиш PDF файла преди конвертирането в Word

Кликни, за да видиш Word документа след конвертирането от Solid Converter PDF

 


Карта на сайта
©2000-2018 Solid Documents Limited - всички права запазени