Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 

Solid PDF/A Express Video Tutorials

Getting Started with Solid PDF/A Express:

Take the Tour.

Get started with our short 4 minute tour of Solid PDF/A Express new user interface.
Научете повече...

Download and Trial.

This tutorial guides you through downloading and installing a trial version of Solid PDF/A Express.
Научете повече...

Unlock Solid PDF/A Express.

This short tutorial shows you how you can unlock Solid PDF/A Express after purchasing a license.
Научете повече...   

Archival Using PDF/A:

PDF to PDF/A Converter.

Convert existing normal or image PDF files into fully searchable ISO 19005-1 and ISO 19005-2 compliant archivable documents.
Научете повече... Проверка за валидност PDF/A. Удостоверяване на съвместимостта със стандарта ISO 19005-1 на съществуващи PDF документи и коригиране на проблеми. Научете повече...

Създаване на PDF:

Сканиране в PDF. Сканиране на документи от хартиен носител във формат PDF/A-1b. Новосъздадените документи могат да бъдат архивирани и претърсвани благодарение на текстовия OCR слой. Научете повече... Комбиниране. Обединяване на няколко документа в един PDF файл. Обединяване на няколко PDF файла. Научете повече...
Защита с парола за вашите PDF файлове. Можете да ограничите достъпа за преглеждане, редактиране, копиране, печатане или добавяне на коментари към вашия документ. Научете повече... Нива на достъп за PDF документа. Определяне кои потребители могат да преглеждат, печатат, променят, копират или да добавят коментари към вашите PDF файлове. Научете повече...

Advanced Document Reconstruction:

Качествено конвертиране. Няма да се наложи да губите часове, за да реформатирате и преработвате получените Word файлове. Научете повече...

Solid OCR.

High quality Optical Character Recognition in 13 languages for reconstructing scanned pages as editable documents.
Научете повече...
Пренареждане на страниците. Пренареждане на страниците в един PDF файл или между няколко файла с помощта на мишката. Научете повече...   

Примери за конвертиране от PDF в Word
Вижте примерни PDF файлове, конвертирани в Microsoft® Word документи. Те показват как се запазва форматирането на PDF файла като в същото време Word документа е лесен за обработка.

 


We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to use this website you are giving consent to set cookies. Please see our privacy policy for more details.
©2000-2019 Solid Documents Limited - всички права запазени