Създаването на PDF файлове е просто като разпечатка

Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 
PDF Creator - създаване на оптимизирани, надеждни PDF файлове за секундиАрхивиране във формат PDF/A

Архивиране във формат PDF/A

 1. PDF/A: PDF файл предназначен за архивиране.

    Стандартът PDF/A-1b (ISO 19005-1:2005) е подгрупа на стандарта PDF, създаден за дългосрочно архивиране на документи.
 2. Формати за архивиране.

    Въпреки че има много налични формати за съхраняване на документи, PDF/A файловете притежават много свойства, които ги правят отлични за съхраняване на документи.
 3. PDF/A файловете са независими от операционните системи и приложенията.

    Независимо от това дали софтуерът използван за създаване и преглед на даден PDF/A документ ще бъде наличен в бъдеще, вие ще можете да преглеждате PDF/A документа с пълна точност.
 4. PDF/A файловете съдържат мета данни.

    След 20-30 и повече години може да имате огромно количество от данни (ако случаят и без друго вече не е такъв). Мета данните помагат на софтуера, който използвате да локализира информацията, която ви трябва, когато ви потрябва.
 5. PDF/A файловете и шрифтовете.

    Шрифтовете, които се използват днес на компютрите, може и да не са налични в бъдеще. Използвайки PDF/A файлове, вашите шрифтове ще изглеждат по същия начин, както когато са били създадени и след 30 години.
 6. Много организации използват PDF/A файлове за архивиране на документите си.

    "PDF/A-1 файловете спомагат за съвместимостта... при прехвърляне на дълготрайни регистри в PDF.“
  - NARA (Национална администрация по архивите и регистрите на САЩ)

  “От септември 2005, PDF/A е стабилен, международно приет ISO стандарт за дългосрочно архивиране.” Превод от немски.
  - Университет на Потсдам
 7. Използване на Solid PDF Creator за създаване на PDF/A документи, които могат да се архивират.

    Под Windows: кликнете Start Menu | Printers and Faxes | кликнете с десния бутон на мишката Solid PDF Creator и изберете Printing Preferences. В появилия се прозорец кликнете Compliance, изберете PDF/A-1b и кликнете OK.
 8. Прозорецът Create PDF.

    Всеки път когато печатате с драйвера Solid PDF Creator, софтуерът ще се отвори с избран тип на файла PDF/A.
 9. Създаване на PDF/A от време на време.

    Ако рядко ви се налага да създавате PDF/A документи, можете да го правите кликвайки падащото меню "Save As" в диалоговия прозорец Create PDF и избирайки "PDF/A".
 10. Преглед на вашия нов PDF/A документ.

    Solid PDF Creator ще създаде вашия PDF/A документ и ще го отвори в програма съвместима с PDF/A като например Acrobat Reader 8.

Още ръководства:
Лесен начин за създаване на PDF документи
Защита с парола за вашите PDF файлове
Създаване нива на достъп
Оптимизиране

 


Карта на сайта
©2000-2019 Solid Documents Limited - всички права запазени