Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF till Word-konverterare Kunder
 

Solid PDF Tools

Solid PDF Tools: skanna, skapa och konvertera. Skapa sökbara, lättarkiverade PDF/A-kombatibla dokument - utan att det behöver kosta så mycket.


Specialerbjudanden & uppdateringar
Konvertera PDF till Word. Konvertera dina PDF-filer till lättredigerade Word-dokument.
Konvertera PDF till Excel. Konvertera tabeller direkt från PDF-filer till Microsoft® Excel. Konvertera enskilda sidor eller hela dokument.
PDF to PowerPoint Conversion. Convert each page in your PDF to a slide in PowerPoint and then edit.
PDF till PDF/A. Konvertera existerande text- eller bildbaserade PDF-dokument till sökbara ISO 19005-1-kompatibla, arkivbeständiga dokument.
Skanna till Word. Skapa färdigformaterade Word-dokument direkt från skannern.

Software Development.

Looking for a .NET programming solution to add document conversion or PDF archiving to your application?

Process Automation.

Looking for an automated batch processing solution for PDF processing?

Mac Software.

Looking for a PDF to Word, PDF to Excel, PDF to PowerPoint solution for your Mac?

 


Karta
©2000-2018 Solid Documents Limited - Med ensamrätt