Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Solid Framework Code Sample

Dette er en presis prøve for å hjelpe med å starte Solid Framework. Den har blitt testet med gratisversjonen av Solid Framework med forskjellige versjoner av Microsofts Visual Studio. For versjonsspesifikke instrukser:

Beskytt PDF filer med kryptering

Med Solid Framework EncryptionAlgorithm egenskapen

Fra SolidFramework.Pdf.PdfDocument objekt kan du gå til EncryptionAlgorithm egenskap.

encryption_sample.png

 

Verdien av EncryptionAlgorithm kan være hvilket som helst av følgende enum verdier:

encryption_sample_2.png

De fire enum verdiene bestemmer hvordan dokumentet skal sikres:

Udefinert - Dokumentet er ikke kryptert.

RC440Bit - RC4 er et symetrisk 'stream cipher' som ikke endrer datalengden. Bruker en 40 bit key.

RC4128Bit - Samme som RC440Bit men bruker en 128 bit key.

Aes128Bits - AES er et symetrisk blokk siffer som runner opp til et multiplum av blokkstørrelsen, som er fastsatt i PDF impementasjon til alltid å være 16 bytes. Bruker en 28 bit key.

This sample can be downloaded and installed as-is with a Solid PDF Tools v9 unlock code to quickly review the functionality. If you do not have a Solid PDF Tools license please contact .
Download the installer (68MB)

In addition, the source code for this sample is provided so that it can be explored as a reference implementation, built and run. If you build it yourself, it will not work with Solid PDF Tools v9 unlock codes and will require a per-machine developer license from the developer portal. (self-service).

Download the SolidConverter-Jobs Processor Sample (219KB)

Beskytt PDF filer med kryptering

Click to play Code Walk Through Video

Using Solid Framework JobProcessor with Visual Studio 2013 - .NET Sample

 1. Create a free portal account, download theSolid Framework .NET for Windows SDK and generate a Developer SDK license
  :
 2. Download the SolidConverter-Jobs Processor Sample (261KB). Navigate to where you have saved the sample and open the SolidConverter.sln project.
  :
 3. Add SolidFramework.dll as a reference to the project.
  :
 4. To build this sample as x64 (64-bit) only - download the x64 (64-bit) SolidFramework.dll or choose x64 in Solution Platforms with AnyCPU (x86 and x64) SolidFramework.dll.
  :
 5. Right click on the project and choose Rebuild.
  :
 6. Hit F5to run the project.
  :
 7. When the form loads, click on the large "Question Mark" then select Unlock.
  :
 8. Enter in your license details from your Soild Framework license. Then you are able to use the sample to convert PDF files. NOTE if you don't unlock the product it will fail with a invalid license error.:

 


Sidekart
©2000-2018 Solid Documents Limited - med enerett