Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Solid Framework Code Sample

Dette er en presis prøve for å hjelpe med å starte Solid Framework. Den har blitt testet med gratisversjonen av Solid Framework med forskjellige versjoner av Microsofts Visual Studio. For versjonsspesifikke instrukser:

Ekstraher tabeller fra PDF filer til Excel regneark

Bruk av Solid Framework PdfToExcelConverter objekt

For å konvertere en PDF fil med tabeller til Excel regneark bruker vi SolidFramework.Converters.PdfToExcelConverter objektet

converttoexcel_sample.png

 

Valg av nivå for optisk tekstgjenkjenning.
PdfToExcelConverter's TextRecoveryType can be assigned to any one of the following settings:

converttoexcel_sample_2.png

Always - Alle sider

Automatic - Bare skannede sider

Default - Samme som Automatic

Never - Ingen

Valg av nivå for tekstgjenkjenning på ustandardisert kodering.
PdfToExcelConverter's TextRecoveryNSEType can be assigned any one of the following:

converttoexcel_sample_3.png

Always - Alle tegn

Automatic - Bare problem tegn

Default - Samme som Never

Never - Ingen

This sample can be downloaded and installed as-is with a Solid PDF Tools v9 unlock code to quickly review the functionality. If you do not have a Solid PDF Tools license please contact .
Download the installer (68MB)

In addition, the source code for this sample is provided so that it can be explored as a reference implementation, built and run. If you build it yourself, it will not work with Solid PDF Tools v9 unlock codes and will require a per-machine developer license from the developer portal. (self-service).

Download the SolidConverter-Jobs Processor Sample (219KB)

Ekstraher tabeller fra PDF filer til Excel regneark

Click to play Code Walk Through Video

Using Solid Framework JobProcessor with Visual Studio 2013 - .NET Sample

 1. Create a free portal account, download theSolid Framework .NET for Windows SDK and generate a Developer SDK license
  :
 2. Download the SolidConverter-Jobs Processor Sample (261KB). Navigate to where you have saved the sample and open the SolidConverter.sln project.
  :
 3. Add SolidFramework.dll as a reference to the project.
  :
 4. To build this sample as x64 (64-bit) only - download the x64 (64-bit) SolidFramework.dll or choose x64 in Solution Platforms with AnyCPU (x86 and x64) SolidFramework.dll.
  :
 5. Right click on the project and choose Rebuild.
  :
 6. Hit F5to run the project.
  :
 7. When the form loads, click on the large "Question Mark" then select Unlock.
  :
 8. Enter in your license details from your Soild Framework license. Then you are able to use the sample to convert PDF files. NOTE if you don't unlock the product it will fail with a invalid license error.:

 


Sidekart
©2000-2018 Solid Documents Limited - med enerett