Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
More Solid Framework testimonials...
 

Code Samples and Video Tutorials

PDF'i Word'e ve İçerik Çıkarımına Dönüştürün:

PDF'i Word'e Dönüştürme.

PDF dosyalarınızı kolay düzenleme için Word belgelerine dönüştürün.
Daha Fazlasını Öğrenin...

Convert to HTML.

Convert your PDFs to high quality reflowed HTML while preserving styles, tables and hyperlinks.
Daha Fazlasını Öğrenin...

PDF'i Excel'e Dönüştürme.

PDF dosyalarınızdan tabloları Microsoft® Excel hesap tablolarına dönüştürün. Sayfaları veya tam belgeyi seçin.
Daha Fazlasını Öğrenin...

PDF to PowerPoint Conversion.

Convert each page in your PDF to a slide in PowerPoint and then edit.
Daha Fazlasını Öğrenin...

Extract Text.

Reconstruct text flow order and then extract text from an existing PDF.
Daha Fazlasını Öğrenin...

Extract Images.

Decode and extract all images from an existing PDF file.
Daha Fazlasını Öğrenin...

PDF Pages to Images.

Render each page in your PDF to a bitmap image file at the dpi and in the image format of your choice.
Daha Fazlasını Öğrenin...

PDF Transformers.

Convert PDF Files to Searchable PDF files by adding a Text Layer while preserving the files original Image Compression using our OCRTransformers.
Daha Fazlasını Öğrenin...

Extract Text using API:

C# .NET Sample.

Access reconstructed text (with bounds) in memory from your PDF file using Solid Framework Core Model
Daha Fazlasını Öğrenin...

C++Sample.

Access reconstructed text (with bounds) in memory from your PDF file using Solid Framework Core Model
Daha Fazlasını Öğrenin...

C# .NET Sample.

Extract text from Scanned PDF or Image using Solid Framework Solid OCR.
Daha Fazlasını Öğrenin...

C++ Sample.

Extract text from Scanned PDF or Image using Solid Framework Solid OCR.
Daha Fazlasını Öğrenin...

Tarama ve Arşivleme:

PDF'i PDF/A'e. Mevcut normal ya da görüntü PDF dosyalarını tamamen içinde arama yapılabilir ISO 19005-1 uyumlu arşivlenebilir belgelere dönüştürün. Daha Fazlasını Öğrenin... Arama için OCR. Aranabilir metin katmanı ekleyin. Fazla ve kağıt belgeleri dizinleme ve arşivlemede kolaylık. Daha Fazlasını Öğrenin...
PDF/A'i değerlendirin. Mevcut PDF belgeleri için ISO 19005-1 uygunluğunu doğrulayın ve yaygın sorunları düzeltin. Daha Fazlasını Öğrenin... TIFF'i PDF'e. Eskiden taranmış TIFF belgelerini tamamen içinde arama yapılabilen ve arşivlenebilen PDF/A-1b belgelerine dönüştürün. Daha Fazlasını Öğrenin...

PDF Düzenleme:

PDF İzinlerini Belirleyin. PDF dosyalarınızı hangi kullanıcıların okuyabileceğini, yazdırabileceğini, düzenleyebileceğini, kopyalayabileceğini veya yorumlayabileceğini kontrol edin. Daha Fazlasını Öğrenin... PDFlerinizi Şifreyle Koruyun. Belgenizi kimlerin görebileceğini, düzenleyebileceğini, kopyalayabileceğini, yazdırabileceğini ya da yorumlayabileceğini sınırlayabilirsiniz. Daha Fazlasını Öğrenin...
Belge Özelliklerini Belirleyin. Belgenizi düzenlemeye yardım etmek için Başlık, Yazar, Konu ve Anahtar Kelimeleri tanımlayın. Daha Fazlasını Öğrenin... PDFlerinizi şifreleyin. PDF dosyalarınızı 128-bit RC4 ya da AES şifreleme algoritmaları kullanarak güvenceye alın. Daha Fazlasını Öğrenin...
Acrobat Reader Ayarları. Sayfa düzeni, ilk yakınlaştırma ve sayfa önizleme görünümünü içeren standart görünümü belirleyin. Daha Fazlasını Öğrenin... Birleştir. Çok sayıda belgeyi tek bir PDF dosyasında birleştirin. PDF dosyalarını birleştirin. Daha Fazlasını Öğrenin...

Render PDF Page Image.

Render PDF page to System.Drawing.Bitmap in real time.
Daha Fazlasını Öğrenin... Sayfaları Çıkarın. Bir PDF dosyasındaki sayfaları tek ve yeni bir PDF veya her sayfa için çok sayıda yeni PDFler olarak çıkarın. Daha Fazlasını Öğrenin...

Windows.Forms:

PDF Thumbnails.

Render PDF thumbnails in UI control. Includes common editing functionality: re-arrange, split, merge, delete, etc.
Daha Fazlasını Öğrenin...   

SolidFramework.Services:

Simple Synchronous Sample.

Convert large batches of files with multiple processes using JobProcessor and JobHandler.
Daha Fazlasını Öğrenin...

Asynchronous Sample.

Convert large batches of files with event handling using the Solid Framework Job Processor.
Daha Fazlasını Öğrenin...

Complete Sample Applications

Web Apps:

ASP.Net Sample.

Using ASP.Net with Solid Framework - Web Based Application.
Daha Fazlasını Öğrenin...   

Desktop Apps:

Converter.NET Sample.

Using .NET with Solid Framework.
Daha Fazlasını Öğrenin...

JobProcessor.NET Sample.

Using .NET with Solid Framework Job Processor.
Daha Fazlasını Öğrenin...

C++ Sample.

Using C++ with Solid Framework.
Daha Fazlasını Öğrenin...

OSX C++ Sample.

Using C++ on OSX Platform with Solid Framework.
Daha Fazlasını Öğrenin...


Solid Framework Trouble Shooting
Your first stop for customer support. Help provides step-by-step assistance in using each of the different features of Solid Framework.

Solid Framework Blog
The developer blog has tips and tricks intended to help you get the most out of Solid Framework. The blog gives assistance on specific issues, provides education about topics relating to our products, and highlights quicker and easier ways of accomplishing tasks.

 


Site Haritası
©2000-2018 Solid Documents Limited - Tüm Hakları Saklıdır