Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF till Word-konverterare Kunder
 
PDF Creator - Skapa optimerade och skyddade PDF-dokument på sekundenOptimering

Optimering

 1. Optimera dina PDF-dokument.

    Låter dig kontrollera kvalitén på ditt dokument baserat på dess tänkta användningsområde.
 2. Skräddarsy ditt PDF-dokument.

    Välj en av de vanliga alternativen för kvalite, eller välj "Skräddarsy" och klicka på "Inställningar"-knappen för att skräddarsy ditt dokument.
 3. Bildoptimering.

    Kontrollera Bild-kvalitén (och filstorleken) på ditt dokument genom att ange DPI och Komprimering för både färgbilder och bilder i gråskala.
 4. Fontoptimering.

    Välj specifika fonter att baka in i ditt PDF-dokument, eller fonter som inte skall bakas in.

Andra guider:
Skapa PDF-dokument enkelt
Lösenordskydda dina PDF-dokument
Skapa rättigheter
Arkivera med PDF/A

 


Karta
©2000-2019 Solid Documents Limited - Med ensamrätt