Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Tips & Tricks

5 najlepszych podpowiedzi dla udanej konwersji PDF

Dlaczego mój dokument konwertuje się do obrazu zamiast do tekstu? Dlaczego nie wygląda dokładnie tak jak plik wyjściowy? Poniżej znajdziesz pięć sposobów aby pogłębić Twoją wiedzę odnośnie PDF i zagwarantować sprawne konwertowanie plików PDF.

 1. Zrozumienie dopasowania czcionek
  Czasem otrzymując plik PDF z zewnątrz czcionki w przekonwertowanym pliku mogą wyglądać inaczej niż pliku wyjściowym. Często taki stan jest spowodowany brakiem w zasobach Twojego komputera dokładnie takich samych czcionek jakie zostały użyte podczas tworzenia pliku wyjściowego. Jeśli będzie to miało miejsce, Solid Converter PDF poszuka najbardziej dopasowanej czcionki i zastąpi nią czcionkę oryginalną. Jeśli koniecznie potrzebujesz użyć tej samej czcionki, możesz (a) zdobyć tę czcionkę i zainstalować ja na swoim komputerze , lub (b) skorzystać z Solid Converter PDF na komputerze mającym tę czcionkę zainstalowaną i przeprowadzić na nim proces konwersji swoich dokumentów.

  (Inna podpowiedź poprawiająca konwersję czcionek: jeśli do tej pory tego nie robiłeś, pobierz kopię programu Solid Converter PDF, który oferuje nowe i ulepszone formatowanie znaków, obsługę czcionek i dopasowywanie rodzajów czcionek!)


 2. Wybierz odpowiednią opcję konwersji
  Konwertując plik do dokumentu Word, masz do wyboru cztery Tryby Rekonstrukcji: Z formatem, Ciągły, Zwykły tekst oraz Dokładny. Jeśli potrzebujesz wydobyć kluczowe elementy dokumentu, ale zamierzasz wprowadzić istotne zmiany w edycji, Z Formatem, będzie zdecydowanie najlepszym wyborem. Jeśli plik wynikowy ma wyglądać tak dokładnie jak tylko jest to możliwe jak pierwotny plik PDF, tryb Dokładny da najlepsze rezultaty. Ciągły i Zwykły Tekst, są trybami pozbywającymi się większości formatowania jeśli jest ono dla Ciebie zbędne.


 3. Wykrywanie tabel
  W nowej wersji Solid Converter PDF (Standard lub Professional) masz możliwość wybrania opcji Wykrywania tabel. To umożliwi programowi odszukanie tabel w Twoim pliku PDF i przekonwertować je na obiekty-tabele aplikacji Word. Obiekty-tabele mogą być edytowane i modyfikowane za pomocą narzędzi formatowania tabel aplikacji Word. Z łatwością dostosujesz kolumny i wiersze, uzupełnisz dane, dodasz kolory, desenie, cienie itd.


 4. Nie wszystkie pliki PDF są wygenerowane tak samo
  Jest zdecydowana różnica pomiędzy plikami PDF. Niektóre są utworzone za pomocą Solid Converter® PDF, Adobe® Acrobat®, lub innym programem umożliwiającym tworzenie PDF. Pliki te zawierają informacje umożliwiające nam konwersje na niezaśmiecony, edytowalny dokument Word.


 5. Zdobądź prawidłowe hasło
  Solid Converter PDF respektuje standardy firmy Adobe odnośnie ochrony plików hasłem. Nie będziemy "łamać kodu" poufnych dokumentów, które zostały zabezpieczone hasłem. Solid Converter PDF zapyta o hasło przed procesem konwersji zabezpieczonego pliku PDF.

  Jeśli będziesz miał do czynienia z plikiem, wymagającym hasła przy otwieraniu lub edycji, będziesz musiał skontaktować się z autorem tego pliku bądź osobą znającą hasło, zanim przystąpisz do konwersji takiego pliku.

 


Mapa Strony
©2000-2019 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone