Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Tips & Tricks

Zaawansowane przetwarzanie tabel w Word

Solid Converter PDF oferuje niesamowite możliwości obsługi tabel. Tabele są importowane i formatowane jako obiekty-tabele Word, co czyni je prostymi w edycji i zapobiega ponownemu wprowadzaniu danych. Możesz skorzystać z narzędzi Word do obróbki tabel i zapisać zmiany jako plik Word, PDF lub jako jeden i drugi.

Aby importować tabele do aplikacji Word, podczas konwersji pliku PDF, upewnij się że zaznaczysz opcję Wykrywaj Tabele. Możesz to zrobić zarówno w Ustawieniach Konwersji jak i w głównym menu użytkownika...

…lub w kreatorze w oknie Wykrywania Tabel.

Jeśli otworzysz utworzony dokument Word, tabele pojawią się jako obiekty-tabele Word*. Możesz wykonywać na nich takie same operacje jak w przypadku obiektów-tabel Word, m.in:

  • Przechodzenie między komórkami
  • Zmiana danych
  • Zmiana obramowania i deseni
  • Dodawać lub usuwać kolumny lub wiersze

*Uwaga: W rzadkich przypadkach, gdy tabele są wysoce złożone i posiadają nieregularne elementy, Solid Converter PDF może nie być w stanie rozpoznać tabeli. W takim przypadku, tabela zostanie przekonwertowana raczej jako pola tekstowe a nie obiekt-tabela.

 


Mapa Strony
©2000-2019 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone