Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Tips & Tricks

Tworzenie nowego pliku PDF (v3)

Krok 1
Otwórz plik w oryginalnym programie

Najpierw, otwórz plik, z którego chcesz utworzyć plik PDF, w jego dedykowanym programie. Na przykład, jeśli chcesz utworzyc pli PDF z dokumentu Microsoft Word, otwórz ten plik w aplikacji Word.

Krok 2
Rozpocznij proces tworzenia pliku PDF

W aplikacji Microsoft Word, Excel*, lub PowerPoint*, kliknij przycisk Utwórz PDF -lub-

W innym programie działającym w środowisku Windows, wybierz Plik|Drukuj, a następnie Solid Converter PDF jako drukarkę. Otworzy się okno dialogowe Utwórz PDF.

Krok 3
Wybierz opcje pliku

W sekcji Opcje pliku na dole okna, wybierz odpowiednie opcje. Wybrane opcje zostaną uaktywnione po kliknięciu Utwórz. Możesz wybrać z pośród następujących opcji.

  • Określenie hasła oraz ustawień zabezpieczeń . Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie okna dialogowego Hasło, gdzie będzoe można przypisać hasło do operacji otwierania bądź edycji nowego pliku PDF.
  • Określenie właściwości dokumentu. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie okna dialogowego Informacje o Dokumencie, gdzie wprowadzić można Tytuł, Temat, Autora, oraz Słowa kluczowe.
  • Otwórz utworzony plik. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego pliku PDF po procesie konwersji.

Krok 4
Wprowadź nazwę i utwórz plik PDF

Upewnij się, że wprowadzona nazwa jest prawidłowa i kliknij Utwórz aby utworzyć nowy plik PDF.

*Ta opcja jest dostępna tylko w wersji Professional.

 


Mapa Strony
©2000-2019 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone