Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Tips & Tricks

Tworzenie formularzy

Niezliczona ilość plików PDf jakie można znaleźć w Internecie zawierają zeskanowane formularze lub inne dokumenty, które należy wypełnić. Możesz je wydrukować i wypełnić ręcznie, bądź też przekonwertować do Microsoft Word® lub formatu RTF i wprowadzić wymagane dane.

Najprostszym sposobem na wprowadzenie informacji do zeskanowanego formularza jest:

  1. Otwórz Solid Converter PDFi przekonwertuj plik PDF na plik w formacie RTF.
  2. Otwórz przekonwertowany plik
  3. Otwórz przekonwertowany plik RTF w edytorze Word lub innym procesorze tekstu.
  4. Utwórz pola tekstowe nad miejscami gdzie masz wprowadzić dane. W aplikacji Word, możesz tego dokonać wybierając Widok|Paski narzędzi|Rysowanie z górnego menu (jeśli menu rysowanie nie jest obecnie otwarte) i klikając na poniższą ikonę. Dzięki temu możesz przeciągnąć pole tekstowe na obszarze gdzie mają być wprowadzone informacje.

    Aby usunąć formatowanie z pola tekstowego, najpierw kliknij ramkę pola tekstowego aby zaznaczyć obiekt. Na przyborniku Rysowania kliknij ikonę Wypełnij (kubełek z farbą) i wybierz Brak wypełnienia aby usunąć wypełnienie. Następnie kliknij ikonę Linia (pędzel) i wybierz Brak lini aby usunąć obramowanie.
  5. Wprowadź informacje, które chcesz dodać.
  6. Powtórz kroki 3 i 4 dla każdego miejsca, gdzie chcesz dodać informacje w formularzu.

Upewnij się, że zapisałeś dokument jeśli zamierzasz go jeszcze używać. Dzięki temu, w zależności od potrzeb, będziesz mógł zmieniać zawartość pól tekstowych.

Możesz także wydrukować dokument lub przekonwertować go z powrotem do pliku PDF w zależności od potrzeb. Przekonwertowanie dokumentu ponownie do pliku PDF pozwala upewnić się, że informacje są zebezpieczone.

 


Mapa Strony
©2000-2019 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone