Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
More Solid Framework testimonials...
 

Code Samples and Video Tutorials

Konwersja PDF do Word i pozyskiwanie zawartości:

Konwerter PDF do Word.

Konwersja plików PDF do formatu dokumentów Word w celu ich łatwiejszej edycji.
Dowiedz się więcej...

Konwersja do HTML.

Kowertuj pliki PDF do wysokiej jakości HTML z zachowaniem przepłuwu tekstu, stylów, tabel oraz hiperłączy.
Dowiedz się więcej...
Konwersja PDF do Excel. Konwersja tabel z plików PDF do arkuszy Microsoft® Excel, z wybranych stron lub całego dokumentu. Dowiedz się więcej...

Konwersja PDF do PowerPoint.

Konwertuj każdą ze stron z pliku PDF na pojedynczy slajd PowerPoint, a następnie edytuj.
Dowiedz się więcej...

Extract Text.

Reconstruct text flow order and then extract text from an existing PDF.
Dowiedz się więcej...

Extract Images.

Decode and extract all images from an existing PDF file.
Dowiedz się więcej...

PDF Pages to Images.

Render each page in your PDF to a bitmap image file at the dpi and in the image format of your choice.
Dowiedz się więcej...

PDF Transformers.

Convert PDF Files to Searchable PDF files by adding a Text Layer while preserving the files original Image Compression using our OCRTransformers.
Dowiedz się więcej...

Extract Text using API:

C# .NET Sample.

Access reconstructed text (with bounds) in memory from your PDF file using Solid Framework Core Model
Dowiedz się więcej...

C++Sample.

Access reconstructed text (with bounds) in memory from your PDF file using Solid Framework Core Model
Dowiedz się więcej...

C# .NET Sample.

Extract text from Scanned PDF or Image using Solid Framework Solid OCR.
Dowiedz się więcej...

C++ Sample.

Extract text from Scanned PDF or Image using Solid Framework Solid OCR.
Dowiedz się więcej...

Skanowanie i archiwizacja:

Konwersja PDF do PDF/A. Przekonwertuj istniejące pliki lub obrazy plików PDF do w pełni zgodnych z normą ISO 19005-1 plików przeznaczonych do długotrwałej archiwizacji. Dowiedz się więcej... OCR dla wyszukiwania. Dodaje wyszukiwalną warstwę tekstową. Łatwe do indeksowania i archiwizacji starszych dokumentów i dokumentów papierowych. Dowiedz się więcej...
Sprawdzanie poprawności PDF/A. Sprawdź zgodność z ISO 19005-1 istniejących dokumentów PDF i napraw typowe problemy. Dowiedz się więcej... Konwersja TIFF do PDF. Przekonwertuj istniejące zeskanowane dokumenty TIFF w pełni przeszukiwane i zarchiwizowane dokumenty PDF/A-1b. Dowiedz się więcej...

Edycja PDF:

Ustawianie uprawnień do PDF. Określ użytkowników, którzy mogą czytać, drukować, edytować, kopiować zawartość dokumentu lub dodawać komentarze do plików PDF. Dowiedz się więcej... Zabezpieczanie pliku PDF hasłem. Możesz ograniczyć kto bedzie mógł czytać, drukować, edytować, kopiować zawartość dokumetu lub dodawać komentarze do Twoich plików PDF. Dowiedz się więcej...
Ustawienie właściwości dokumentu. Możesz zdefiniować Tytuł Dokumentu, Autora, Temat lub Kluczowe słowa, aby lepiej zarządzać dokumentami. Dowiedz się więcej... Szyfrowanie plików PDF. Pliki PDF możesz zabezpieczyć za pomocą szyfrujących algorytmów 128-bit RC4 lub AES. Dowiedz się więcej...

Ustawienia dla Acrobat Reader.

Możesz określić domyślne ustawienia rozmieszczenia stron, początkowego powiększenia oraz wyświetlenia miniatur stron.
Dowiedz się więcej... Łączenie dokumentów. Połącz wiele dokumentów w jeden plik PDF. Połącz pliki PDF. Dowiedz się więcej...

Render PDF Page Image.

Render PDF page to System.Drawing.Bitmap in real time.
Dowiedz się więcej... Pozyskiwanie stron. Pozyskaj wybrane strony z pliku PDF, jako nowy plik PDF lub utwórz wiele nowych plików PDF dla każdej strony. Dowiedz się więcej...

Windows.Forms:

PDF Thumbnails.

Render PDF thumbnails in UI control. Includes common editing functionality: re-arrange, split, merge, delete, etc.
Dowiedz się więcej...   

SolidFramework.Services:

Simple Synchronous Sample.

Convert large batches of files with multiple processes using JobProcessor and JobHandler.
Dowiedz się więcej...

Asynchronous Sample.

Convert large batches of files with event handling using the Solid Framework Job Processor.
Dowiedz się więcej...

Complete Sample Applications

Web Apps:

ASP.Net Sample.

Using ASP.Net with Solid Framework - Web Based Application.
Dowiedz się więcej...   

Desktop Apps:

Converter.NET Sample.

Using .NET with Solid Framework.
Dowiedz się więcej...

JobProcessor.NET Sample.

Using .NET with Solid Framework Job Processor.
Dowiedz się więcej...

C++ Sample.

Using C++ with Solid Framework.
Dowiedz się więcej...

OSX C++ Sample.

Using C++ on OSX Platform with Solid Framework.
Dowiedz się więcej...


Solid Framework - eliminacja błędów
To pierwszy element obsługi jakiej udzielamy naszym użytkownikom. Pomc dostarcza asystę krok po kroku przy korzystaniu z każdej z wielu funkcji Solid Framework.

Tematyka Solid Blog
Blog programisty zawiera porady i wskazówki mające na celu pomóc Ci w pełnym wykorzystaniu Solid Framework. Blogu oferuje pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów, zapewnia kształcenie w tematyce związanej z naszymi produktami i pokazuje szybsze i łatwiejsze sposoby realizacji zadań.

 


Mapa Strony
©2000-2018 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone