Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 
PDF/A creation, conversion and validation software for archiving.Rozpowszechniaj informację w sieci organizacji dokładnie i bezpiecznie

Rozpowszechniaj informację w sieci organizacji dokładnie i bezpiecznie

 1. Przeciągnij i upuść plik.

    

  Chcesz poinformować punkty sprzedaży o nowych cenach produktów, ale równocześnie chcesz zachować ostrożność i mieć pewność, że te dane nie będą publicznie dostępne. Pokażemy, jak użyć PDF do wysłania takiej wiadomości.

  Przeciągnij i upuść cennik PDF do okna Solid PDF/A Express.

 2. Wybierz paletę znaków wodnych.

    

  Wybierz paletę znaków wodnych, klikając na zakładkę palety:

 3. Zastosuj znak wodny.

    

  W naszym przykładzie mamy zamiar oznaczyć nasz cennik jako “confidential, do not distribute” (poufne, nie należy rozpowszechniać).

  Aby oznaczyć wszystkie strony, wystarczy zaznaczyć znak wodny, a następnie przeciągnąć i upuść go na dokumencie (lub zaznacz i kliknij przycisk Zastosuj i wybierz strony, do których ma być dodany znak wodny).

 4. Kontroluj co inni mogą zrobić z plikiem PDF.

    

  Wprowadź hasło właściciela, aby uniemożliwić niepowołanym osobom możliwość modyfikowania lub drukowania dokumentu.

  Narzędzia | Opcje | Utwórz PDF | Zabezpieczenia

  Wybierz poziom kodowania:

 5. Zablokuj plik PDF.

    

  Wprowadź hasło właściciela, by ograniczyć druk, edytując i pozyskiwanie zawartości. W tym przykładzie plik PDF ma zostać całkowicie zablokowany. Brak wydruku, brak edycji, brak kopiowanie zawartości, tylko przegląd.

  Kliknij przycisk OK. Zapisz zabezpieczony i zmodyfikowany pliku PDF i rozprowadź go.


Więcej przewodników
Przetwarzanie wsadowe
Przeciągnij i upuść, aby utworzyć PDF
Znaki wodne
Zmiana układu stron
Łatwe tworzenie dokumentów PDF
Zabezpieczanie pliku PDF hasłem
Tworzenie uprawnień
Optymalizacja
Archiwizuj używając PDF/A

 


Mapa Strony
©2000-2019 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone