Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Tips og triks

Avansert tabell bruk i Word

Solid Converter PDF har sterke funksjoner for arbeid med tabeller. Tabeller importeres som Word tabell objekter, noe som gjør det enkelt å redigere dem. Du kan bruke Words verktøy for tabell-manipulasjon for å forta endringer og lagre resultatene i Word, PDF fil eller begge deler.

For å importere tabeller til Word velg Detect Tables når du konverterer PDF filen. Du kan enten gjøre dette i konverterings-instillingene i hovedvnduet...

…eller i veiviseren i Table Detection vinduet.

Når ditt nye Word dokument er åpnet vil tabellene vises som Word tabell objekter*. Du kan bruke dem på samme måte som i Word:

  • Skjift mellom seller
  • Forandre data
  • Forandre rammer og skygger
  • Tilføye eller fjerne kolumner og rekker

*Merk: I noen få tilfeller, når tabeller er veldig komplekse og med irregulært innhold kan det sje at Solid Converter PDF ikke gjenkjenner en tabell. I disse tilfellene vvil tabellen bli konvertert som tekst boks i stedet for tabell objekt.

 


Sidekart
©2000-2019 Solid Documents Limited - med enerett