Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Tips og triks

Oppretting av skjema

Lag brukervennlige skjema

UttalligePDF-filer på internett inneholder skannede skjema eller andre dokumenter som må fylles ut Du kan skrive dem ut og fylle dem ut for hånd, eller konvertere dem til en Microsoft Word®- eller RTF-fil og taste inn dataene.

Den enkleste måten å legge informasjon inn i et skannet skjema er som følger:

  1. Åp Solid Converter PDF og koinverer PDF skjemaet til RTF.
  2. Åpne RTF filen i Word eller en annen programvare.
  3. Opprett tekst boksen over feltene hvor du vil legge inn data. I Word kan du gjøre dette ved å gå til View|Toolbars|Drawing fra menyen og klikke følgende ikon. Du kan så dra en tekstboks over valgt område.

    For å fjerne formatering fra tekstboksen klikk førs på rammen. På verktøylinjen>Drawing klikk ikonet Fill (malespann vist nedenfor) og velg No Fillfor å fjernel. Klikk så ikonet Line (pensel nedenfor) og velg No Line for å fjerne linjen.
  4. Tast inn informasjonen du ønsker.
  5. Gjenta steg 3 og 4 for hvert område som skal inneholde informasjon.

Lagre dokumentet hvis du behøver det igjen. Du kan forandre informasjonen i tekstboksene.

Du kan også printe dokumentet og konvertere det tilbake til PDF. Dette vil sikre at innformasjonen er beskyttet om du sender dokumentet over e-post.

 


Sidekart
©2000-2019 Solid Documents Limited - med enerett