Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
More Solid Framework testimonials...
 

Code Samples and Video Tutorials

Konverter PDF til Word og ekstraksjon av innhold:

Konvertering fra PDF til Word. Konverter dine PDF filer til Word dokumenter for enkel redigering. Mere informasjon...

Convert to HTML.

Convert your PDFs to high quality reflowed HTML while preserving styles, tables and hyperlinks.
Mere informasjon...
PDF til Excel. Konverter tabeller fra PDF filer til Microsoft ® Excel regneark. Velg enkelte sider eller hele dokumentet. Mere informasjon...

PDF to PowerPoint Conversion.

Convert each page in your PDF to a slide in PowerPoint and then edit.
Mere informasjon...

Extract Text.

Reconstruct text flow order and then extract text from an existing PDF.
Mere informasjon...

Extract Images.

Decode and extract all images from an existing PDF file.
Mere informasjon...

PDF Pages to Images.

Render each page in your PDF to a bitmap image file at the dpi and in the image format of your choice.
Mere informasjon...

PDF Transformers.

Convert PDF Files to Searchable PDF files by adding a Text Layer while preserving the files original Image Compression using our OCRTransformers.
Mere informasjon...

Extract Text using API:

C# .NET Sample.

Access reconstructed text (with bounds) in memory from your PDF file using Solid Framework Core Model
Mere informasjon...

C++Sample.

Access reconstructed text (with bounds) in memory from your PDF file using Solid Framework Core Model
Mere informasjon...

C# .NET Sample.

Extract text from Scanned PDF or Image using Solid Framework Solid OCR.
Mere informasjon...

C++ Sample.

Extract text from Scanned PDF or Image using Solid Framework Solid OCR.
Mere informasjon...

Skanning og arkivering:

PDF til PDF/A. Konverter eksisterende ordinære PDF filer til fullstendig gjennomsøkbare ISO 19005-1 kompatible og arkiverbare dokumenter. Mere informasjon... OCR for søk. Tilføy gjennomsøkbare tekstlayer. Lett for oppretting av stikkordregister og arkivering av foreldete dokumenter og papir dokumenter. Mere informasjon...
Verifiser PDF/A. Verifiser ISO 19005-1 kompatibilitet for eksisterende PDF dokumenter og reparer feil. Mere informasjon... TIFF til PDF. Konverter legacy-skannede TIFF dokumenter til gjennomsøkbare og arkiverbare PDF/A-1b dokumenter. Mere informasjon...

Redigering av PDF:

Bestem tilgang. Kontroller hvilke brukere som kan lese, printe, redigere, kopiere eller kommenter dine PDF-filer. Mere informasjon... Beskytt dine PDF filer med passord. Du kan begrense hvem som kan se, redigere, kopiere eller tilføye kommentarer til ditt dokument. Mere informasjon...
Bestem dokumentegenskaper. Definer tittel, forfatter, emne og stikkord for å effektiv organisering av dokumenter. Mere informasjon... Krypter PDF-ene dine. Beskytt dine PDF filer med 128-bit RC4 or AES krypterings-algoritmer. Mere informasjon...
Acrobat Reader innstillinger. Bestem standard-visning, inklusive side-layout, størrelse og miniatyrbilde. Mere informasjon... Føy sammen. Føy flere filer sammen til en eneste PDF fil. Føy sammen PDF filer. Mere informasjon...

Render PDF Page Image.

Render PDF page to System.Drawing.Bitmap in real time.
Mere informasjon... Klipp ut sider. Klipp ut sider fra en PDF fil og gjør om til en eller flere nye PDF-er. Mere informasjon...

Windows.Forms:

PDF Thumbnails.

Render PDF thumbnails in UI control. Includes common editing functionality: re-arrange, split, merge, delete, etc.
Mere informasjon...   

SolidFramework.Services:

Simple Synchronous Sample.

Convert large batches of files with multiple processes using JobProcessor and JobHandler.
Mere informasjon...

Asynchronous Sample.

Convert large batches of files with event handling using the Solid Framework Job Processor.
Mere informasjon...

Complete Sample Applications

Web Apps:

ASP.Net Sample.

Using ASP.Net with Solid Framework - Web Based Application.
Mere informasjon...   

Desktop Apps:

Converter.NET Sample.

Using .NET with Solid Framework.
Mere informasjon...

JobProcessor.NET Sample.

Using .NET with Solid Framework Job Processor.
Mere informasjon...

C++ Sample.

Using C++ with Solid Framework.
Mere informasjon...

OSX C++ Sample.

Using C++ on OSX Platform with Solid Framework.
Mere informasjon...


Solid Framework Trouble Shooting
Ditt første stopp for kundestøtte. Hjelp gir deg trinnvis assistanse i bruken av de forskjellige funksjonene til Solid Framework.

Solid Framework blogg
Developer blog har tips og triks ment for å hjelpe deg med å bruke Solid Framework på best mulig måte. Bloggen gir assistanse med spesifikke problemer, informasjon om produktene dine, og foreslår raskere og enklere måter å utføre oppgaver på.

 


Sidekart
©2000-2018 Solid Documents Limited - med enerett