Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 

Съвети и трикове

Създаване на използваеми форми

Безброй PDF файлове в Интернет представляват сканирани формуляри или други документи, които трябва да бъдат попълнени. Можете да ги отпечатате и да ги попълните на ръка или да ги конвертирате в Microsoft Word® или RTF файлове и да въведете нужните данни.

Най-лесният начин да въведете информация в сканиран формуляр е както следва:

  1. Стартирайте Solid Converter PDF и конвертирайте PDF формуляра в RTF файл.
  2. Отворете конвертирания RTF файл с Word или друга текстообработваща програма.
  3. Направете текстови полета върху полетата, в които трябва да въведете данни. В Word можете да направите това като изберете View|Toolbars|Drawing от главното меню (ако менюто "Drawing" не е вече отворено) и кликнете показаната икона. Ще можете да издърпате текстово поле върху областта за въвеждане на информация.

    За да премахнете форматирането на текстовото поле, първо кликнете рамката му, за да го изберете. В менюто Drawing кликнете иконата Fill (наклонената кофа, показана по-долу) и изберете No Fill, за да премахнете фона. След това кликнете иконата Line (четката на картинката по-долу) и изберете No Line, за да премахнете рамката.
  4. Въведете информацията, която ви трябва.
  5. Повторете стъпки 3 и 4 за всяко поле от формуляра, което искате да попълните.

Ако ще използвате този документ често, не забравяйте да го запишете. По-късно ще можете да променяте информацията в текстовите полета според нуждите си.

Можете също да отпечатате документа или да го конвертирате обратно в PDF. Конвертирането на документа обратно в PDF преди изпращането му по имейл гарантира защитеността на информацията.

 


Карта на сайта
©2000-2019 Solid Documents Limited - всички права запазени