Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
More Solid Framework testimonials...
 

Code Samples and Video Tutorials

Конвертиране от PDF в Word и извличане на съдържанието:

Конвертиране от PDF в Word.

Конвертирайте вашите PDF файлове в Word документи за лесно редактиране.
Научете повече...

Convert to HTML.

Convert your PDFs to high quality reflowed HTML while preserving styles, tables and hyperlinks.
Научете повече...

Конвертиране от PDF в Excel.

Конвертиране на таблици от вашите PDF файлове в Microsoft® Excel файлове. Конвертиране на избрани страници или на целия документ.
Научете повече...

PDF to PowerPoint Conversion.

Convert each page in your PDF to a slide in PowerPoint and then edit.
Научете повече...

Extract Text.

Reconstruct text flow order and then extract text from an existing PDF.
Научете повече...

Extract Images.

Decode and extract all images from an existing PDF file.
Научете повече...

PDF Pages to Images.

Render each page in your PDF to a bitmap image file at the dpi and in the image format of your choice.
Научете повече...

PDF Transformers.

Convert PDF Files to Searchable PDF files by adding a Text Layer while preserving the files original Image Compression using our OCRTransformers.
Научете повече...

Extract Text using API:

C# .NET Sample.

Access reconstructed text (with bounds) in memory from your PDF file using Solid Framework Core Model
Научете повече...

C++Sample.

Access reconstructed text (with bounds) in memory from your PDF file using Solid Framework Core Model
Научете повече...

C# .NET Sample.

Extract text from Scanned PDF or Image using Solid Framework Solid OCR.
Научете повече...

C++ Sample.

Extract text from Scanned PDF or Image using Solid Framework Solid OCR.
Научете повече...

Сканиране и архивиране:

PDF в PDF/A. Конвертиране на обикновени или сканирани PDF документи във файлове, съвместими с ISO 19005-1, с възможност за претърсване и архивиране. Научете повече... Оптично разпознаване (OCR). Добавяне на текстов слой. Удобно за индексиране и архивиране на сканирани документи. Научете повече...
Проверка за валидност PDF/A. Удостоверяване на съвместимостта със стандарта ISO 19005-1 на съществуващи PDF документи и коригиране на проблеми. Научете повече... TIFF в PDF. Конвертиране на сканирани TIFF файлове във формат PDF/A-1b. Новосъздадените документи могат да бъдат архивирани и претърсвани. Научете повече...

Редактиране на PDF:

Нива на достъп за PDF документа. Определяне кои потребители могат да преглеждат, печатат, променят, копират или да добавят коментари към вашите PDF файлове. Научете повече... Защита с парола за вашите PDF файлове. Можете да ограничите достъпа за преглеждане, редактиране, копиране, печатане или добавяне на коментари към вашия документ. Научете повече...
Задаване на информация за документа. Задаване на заглавие, автор, тема и ключови думи за подобряване организацията на вашите документи. Научете повече... Шифроване на PDF файлове. Подсигурете вашите PDF файлове с алгоритмите за шифриране 128-bit RC4 или AES. Научете повече...
Настройки за Acrobat Reader. Задаване на първоначален изглед - оформление на страницата, увеличение и умалено изображение на страницата. Научете повече... Комбиниране. Обединяване на няколко документа в един PDF файл. Обединяване на няколко PDF файла. Научете повече...

Render PDF Page Image.

Render PDF page to System.Drawing.Bitmap in real time.
Научете повече... Извличане на страници. Извличане на страници от PDF файл в единичен нов PDF файл или в няколко нови PDF файла за всяка страница. Научете повече...

Windows.Forms:

PDF Thumbnails.

Render PDF thumbnails in UI control. Includes common editing functionality: re-arrange, split, merge, delete, etc.
Научете повече...   

SolidFramework.Services:

Simple Synchronous Sample.

Convert large batches of files with multiple processes using JobProcessor and JobHandler.
Научете повече...

Asynchronous Sample.

Convert large batches of files with event handling using the Solid Framework Job Processor.
Научете повече...

Complete Sample Applications

Web Apps:

ASP.Net Sample.

Using ASP.Net with Solid Framework - Web Based Application.
Научете повече...   

Desktop Apps:

Converter.NET Sample.

Using .NET with Solid Framework.
Научете повече...

JobProcessor.NET Sample.

Using .NET with Solid Framework Job Processor.
Научете повече...

C++ Sample.

Using C++ with Solid Framework.
Научете повече...

OSX C++ Sample.

Using C++ on OSX Platform with Solid Framework.
Научете повече...


Solid Framework Trouble Shooting
Вашата първа спирка, когато имате нужда от помощ. Помощният файл съдържа подробна информация за използването на различните възможности на Solid Framework.

Блог на мрежата на Solid
The developer blog has tips and tricks intended to help you get the most out of Solid Framework. The blog gives assistance on specific issues, provides education about topics relating to our products, and highlights quicker and easier ways of accomplishing tasks.

 


Карта на сайта
©2000-2018 Solid Documents Limited - всички права запазени