Сканиране или създаване на PDF файлове с възможност за търсене и архивиране.

Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 
PDF софтуер от Solid: сканирай, създай или конвертирай. Достъпно за всеки създаване на съвместими с PDF/A документи.Пренареждане на страници

Пренареждане на страници

 1. Пренареждане на страници.

    Повече възможности за работа с вашите PDF документи от когато и да било! Със Solid PDF Tools можете лесно да пренареждате страници в един или между няколко PDF документа като просто ги местите с мишката.
 2. Местене на страници.

    Отворете PDF документ в Solid PDF Tools, задръжте натиснат левия бутон на мишката върху страница и я преместете... ще се появи син маркер, указващ позицията, под която ще се окаже страницата когато отпуснете бутона на мишката...
 3. Копиране на страници.

    Искате да копирате страница вместо да я местите? Задръжте натиснат клавиша Ctrl докато местите страницата. Отпуснете бутона на мишката, за да копирате страницата...
 4. Групи от вертикални прозорци.

    Групите от вертикални прозорци в Solid PDF Tools ви позволяват да отворите и работите с няколко PDF документа едновременно. За да го направите, отворете два PDF документа в Solid PDF Tools, кликнете бутона New Vertical Tab Group, след това кликнете бутона Pages и на двата PDF документа...
 5. Използване на групите от вертикални прозорци.

    Страниците на двата PDF документа ще бъдат видими. При това положение ще можете да местите страници от единия документ в другия. По премълчаване това действие ще копира страниците. Ако искате само да ги местите, задръжте натиснат клавиша Ctrl докато местите страницата...
 6. Работа с няколко страници.

    Защо да се ограничавате да работите само с една страница? Изберете набор от страници в Solid PDF Tools и ги трийте, копирайте или местете според нуждите си. Кликнете с десния бутон на мишката върху някоя от избраните страници за достъп до менюто с опции.

Още ръководства:
Сканиране във формат PDF
PDF в PDF/A
Проверка за съвместимост с PDF/A
Конвертиране на TIFF в PDF
Оптично разпознаване (OCR)
Конвертиране от PDF в Word
Сканиране в Word
Конвертиране на PDF таблици в Excel
Конвертиране на PDF файлове в HTML
Конвертиране на PDF файлове в нормален текст
Селективно извличане на съдържанието
Extract Tables from PDF to Word
Извличане на съдържанието в режим WYSIWYG 
Качествено конвертиране от PDF в Word
Пакетно конвертиране
Създаване на PDF документи с помощта на мишката
Водни знаци
Лесен начин за създаване на PDF документи
Защита с парола за вашите PDF файлове
Създаване нива на достъп
Оптимизиране
Архивиране във формат PDF/A

 


Карта на сайта
©2000-2019 Solid Documents Limited - всички права запазени