Сканиране или създаване на PDF файлове с възможност за търсене и архивиране.

Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 
PDF софтуер от Solid: сканирай, създай или конвертирай. Достъпно за всеки създаване на съвместими с PDF/A документи.Extract Tables from PDF to Word

Extract Tables from PDF to Word

 1. PDF Documents to Word.

    One of the many powerful features of Solid PDF Tools is the ability to extract tables from a PDF file to Word. You choose whether you want to extract from an entire document or a range of pages.

  No matter what your preference you can integrate our products into your document workflow naturally.
 2. Preserving Styles in Word.

    You won't lose any of the borders and shading, colors, cell alignment and styles when you convert your PDF table into a Word table with Solid PDF Tools.
 3. Borderless Tables into Word.

    Even borderless tables convert into Word as a Word table object. Solid PDF Tools preserves the layout just like in the original.
 4. Forms with Text in all Directions.

    Solid PDF Tools converts your PDF table into a Word table and keeps the text alignment and form objects in the right place.

Още ръководства:
Сканиране във формат PDF
PDF в PDF/A
Проверка за съвместимост с PDF/A
Конвертиране на TIFF в PDF
Оптично разпознаване (OCR)
Конвертиране от PDF в Word
Сканиране в Word
Конвертиране на PDF таблици в Excel
Конвертиране на PDF файлове в HTML
Конвертиране на PDF файлове в нормален текст
Селективно извличане на съдържанието
Извличане на съдържанието в режим WYSIWYG 
Качествено конвертиране от PDF в Word
Пакетно конвертиране
Създаване на PDF документи с помощта на мишката
Водни знаци
Пренареждане на страници
Лесен начин за създаване на PDF документи
Защита с парола за вашите PDF файлове
Създаване нива на достъп
Оптимизиране
Архивиране във формат PDF/A

 


Карта на сайта
©2000-2019 Solid Documents Limited - всички права запазени