Сканиране или създаване на PDF файлове с възможност за търсене и архивиране.

Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 
PDF софтуер от Solid: сканирай, създай или конвертирай. Достъпно за всеки създаване на съвместими с PDF/A документи.Конвертиране на PDF таблици в Excel

Конвертиране на PDF таблици в Excel

 1. PDF документи в Excel.

    Една от многото мощни функции на Solid PDF Tools и на Solid Converter PDF е възможността да се извличат таблици от PDF файл и да се конвертират в таблици на Excel. Можете да изберете дали извличането да стане от целия PDF документ или от набор от страници. Можете дори да изберете автоматизиране конвертирането на PDF файлове в Excel със скриптове.

  Без значение какви са вашите предпочитания, вие можете да интегрирате Solid PDF Tools и Solid Converter PDF лесно и удобно в работата с вашите документи.
 2. Използване на менюто Document.

    Първият начин е да отворите PDF файла и от менюто Document да изберете Extract Tables to Excel...
 3. Използване на контекстното меню.

    Друг начин е да изберете страницата или страниците, които искате да конвертирате в лявата част на екрана, след което да натиснете десния бутон на мишката и да изберете Extract Tables to Excel…
 4. Използване на бутона за панела с инструменти.

    Накрая, можете да използвате и удобния бутон за панела с инструменти, който изпълнява същата функция.
 5. Избор на опции за конвертиране.

    Без значение кой начин сте избрали, ще се отвори меню, което ви позволява да изберете кои страници да бъдат конвертирани и да зададете допълнителни опции за конвертиране.
 6. Готовият файл в Excel.

    В името на акуратността, всяка таблица от PDF файла се извлича в отделна страница в Excel, както е показано на картинката.

Още ръководства:
Сканиране във формат PDF
PDF в PDF/A
Проверка за съвместимост с PDF/A
Конвертиране на TIFF в PDF
Оптично разпознаване (OCR)
Конвертиране от PDF в Word
Сканиране в Word
Конвертиране на PDF файлове в HTML
Конвертиране на PDF файлове в нормален текст
Селективно извличане на съдържанието
Extract Tables from PDF to Word
Извличане на съдържанието в режим WYSIWYG 
Качествено конвертиране от PDF в Word
Пакетно конвертиране
Създаване на PDF документи с помощта на мишката
Водни знаци
Пренареждане на страници
Лесен начин за създаване на PDF документи
Защита с парола за вашите PDF файлове
Създаване нива на достъп
Оптимизиране
Архивиране във формат PDF/A

 


Карта на сайта
©2000-2019 Solid Documents Limited - всички права запазени