Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 
Конвертирай PDF в Word, Excel - лесни за обработка документи!Конвертиране на PDF файлове в нормален текст

Конвертиране на PDF файлове в нормален текст

 1. Лесно конвертиране на PDF файлове в нормален текст.

    Solid PDF Tools използва усъвършенствана технология за извличане на текст от PDF документи. Форматирането на документа обработва колоните и премахва колонтитулите, графиките и изображенията.
 2. Бързо и лесно извличане.

    Кликването с десния бутон на мишката ви позволява бързо да извлечете една или повече страници в нормален текст. В панела Pages изберете страницата или страниците, които ще конвертирате, натискайки Ctrl+Click или Shift+Click. След което, кликнете с десния бутон на мишката и изберете "Extract Plain Text"...
 3. Потвърждаване на избраните на страници.

    Потвърдете или променете страниците за конвертиране и изберете допълнителни настройки (Conversion Settings)...
 4. Запис на вашия файл.

    Изберете папката, в която да се запише конвертирания файл...
 5. Използване на оптично разпознаване на текст за конвертиране на сканирани страници.

    Ако конвертирате сканирана страница, изберете опциите, които отговарят най-добре на качеството на вашия PDF документ...
 6. Максимален брой символи на ред.

    Определянето на максимален брой символи на ред ще направи вашия нов текстов документ по-лесен за четене. Стойността по премълчаване е 100 символа на ред.
 7. Преглед на конвертирания файл.

    Извлечените страници ще бъдат показани във вашия текстов редактор.

Още ръководства:
Конвертиране от PDF в Word
Сканиране в Word
Конвертиране на PDF таблици в Excel
Конвертиране на PDF файлове в HTML
Селективно извличане на съдържанието
Extract Tables from PDF to Word
Извличане на съдържанието в режим WYSIWYG 
Качествено конвертиране от PDF в Word
Пакетно конвертиране
Създаване на PDF документи с помощта на мишката
Водни знаци
Пренареждане на страници
Лесен начин за създаване на PDF документи
Защита с парола за вашите PDF файлове
Създаване нива на достъп
Оптимизиране
Архивиране във формат PDF/A

 


Карта на сайта
©2000-2019 Solid Documents Limited - всички права запазени