Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Solid Framework Code Sample

To jest krótki przykład ilustrujący działanie Solid Framework. Został on przetestowany w bezpłatnej wersji Solid Framework z wykorzystaniem różnych wersji Microsoft Visual Studio. Szczegółowe instrukcje dla wersji:

Kontrola dostępu do plików PDF z uprawnieniami

Wykorzystanie Solid Framework Permissions property

Z obiektu SolidFramework.Pdf.PdfDocument można uzyskać dostęp do Permissions property.

permissions_sample.png

 

Wartość Permissions może przyjąć jedną z następujących wartości:

permissions_sample_2.png

Każda z wyliczonych poniżej bitowych wartości ma następujące znaczenie w dokumencie:

AccessForDisabilities - Wyodrębnia tekst i grafikę w celu ułatwienia dostępu użytkownikom niepełnosprawnym lub w innych celach.

ContentEditing - Modyfikuje treść dokumentu za pomocą operacji innych niż te, które kontrolowane przez FormFieldEditing, ExistingFormFieldFilling i DocumentAssemblying.

DocumentAssemblying - Wstawia, obraca lub usuwa strony oraz tworzy zakładki lub miniatury obrazów.

ExistingFormFieldFilling - Wypełnia istniejące pola interaktywnego formularza (w tym pola podpisu), nawet jeśli FormFieldEditing jest wyczyszczone.

Extraction - Kopiuje lub w inny sposób wydobywa tekst i grafikę z dokumentu, łącznie z pozyskiwaniem tekstu i grafiki.

FormFieldEditing - Dodaje lub modyfikuje tekst adnotacji, wypełnia pola interaktywnego formularza i jeśli ContentEditing jest również ustawione, tworzy lub modyfikuje pola interaktywnego formularza.

HighQualityPrinting - Umożliwia wydruk dokument do odwzorowania, z którego można wygenerowanć wierną cyfrową kopię zawartości PDF.

LimitedPrinting - Drukowanie dokumentu (prawdopodobnie nie w najwyższej jakości, zależnie od tego, czy HighQualityPrinting jest też ustawione).

Printing - Ustawianie LimitedPrinting i HighQualityPrinting.

All - Wszystkie powyższe uprawnienia są ustawione.

None - Nie ustawiono uprawnień.

This sample can be downloaded and installed as-is with a Solid PDF Tools v9 unlock code to quickly review the functionality. If you do not have a Solid PDF Tools license please contact .
Download the installer (68MB)

In addition, the source code for this sample is provided so that it can be explored as a reference implementation, built and run. If you build it yourself, it will not work with Solid PDF Tools v9 unlock codes and will require a per-machine developer license from the developer portal. (self-service).

Download the SolidConverter-Jobs Processor Sample (219KB)

Kontrola dostępu do plików PDF z uprawnieniami

Click to play Code Walk Through Video

Using Solid Framework JobProcessor with Visual Studio 2013 - .NET Sample

 1. Create a free portal account, download theSolid Framework .NET for Windows SDK and generate a Developer SDK license
  :
 2. Download the SolidConverter-Jobs Processor Sample (261KB). Navigate to where you have saved the sample and open the SolidConverter.sln project.
  :
 3. Add SolidFramework.dll as a reference to the project.
  :
 4. To build this sample as x64 (64-bit) only - download the x64 (64-bit) SolidFramework.dll or choose x64 in Solution Platforms with AnyCPU (x86 and x64) SolidFramework.dll.
  :
 5. Right click on the project and choose Rebuild.
  :
 6. Hit F5to run the project.
  :
 7. When the form loads, click on the large "Question Mark" then select Unlock.
  :
 8. Enter in your license details from your Soild Framework license. Then you are able to use the sample to convert PDF files. NOTE if you don't unlock the product it will fail with a invalid license error.:

 


Mapa Strony
©2000-2018 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone