Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Solid Framework Code Sample

To jest krótki przykład ilustrujący działanie Solid Framework. Został on przetestowany w bezpłatnej wersji Solid Framework z wykorzystaniem różnych wersji Microsoft Visual Studio. Szczegółowe instrukcje dla wersji:

Zabezpieczanie plików PDF przy użyciu szyfrowania

Wykorzystanie właściwości Solid Framework EncryptionAlgorithm

Z obiektu SolidFramework.Pdf.PdfDocument można uzyskać dostęp do właściwości EncryptionAlgorithm.

encryption_sample.png

 

Wartość EncryptionAlgorithm może przyjąć jedną z czterech następujących wartości:

encryption_sample_2.png

Cztery wyliczone poniżej wartości określają, w jaki sposób jest zabezpieczony dokument:

Undefined - Dokument nie jest szyfrowany.

RC440Bit - RC4 jest symetrycznym szyfrem strumieniowym, który nie zmienia długości danych. Wykorzystuje klucz 40-bitowy.

RC4128Bit - Taki sam jak RC440Bit, ale wykorzystuje 128 bitowy klucz.

Aes128Bits - AES jest symetrycznym szyfrem blokowym, który zaokrągla w górę wielokrotność rozmiaru bloku, który jest ustalony w implementacji PDF zawsze na 16 bajtów. Wykorzystuje klucz 128-bitowy.

This sample can be downloaded and installed as-is with a Solid PDF Tools v9 unlock code to quickly review the functionality. If you do not have a Solid PDF Tools license please contact .
Download the installer (68MB)

In addition, the source code for this sample is provided so that it can be explored as a reference implementation, built and run. If you build it yourself, it will not work with Solid PDF Tools v9 unlock codes and will require a per-machine developer license from the developer portal. (self-service).

Download the SolidConverter-Jobs Processor Sample (219KB)

Zabezpieczanie plików PDF przy użyciu szyfrowania

Click to play Code Walk Through Video

Using Solid Framework JobProcessor with Visual Studio 2013 - .NET Sample

 1. Create a free portal account, download theSolid Framework .NET for Windows SDK and generate a Developer SDK license
  :
 2. Download the SolidConverter-Jobs Processor Sample (261KB). Navigate to where you have saved the sample and open the SolidConverter.sln project.
  :
 3. Add SolidFramework.dll as a reference to the project.
  :
 4. To build this sample as x64 (64-bit) only - download the x64 (64-bit) SolidFramework.dll or choose x64 in Solution Platforms with AnyCPU (x86 and x64) SolidFramework.dll.
  :
 5. Right click on the project and choose Rebuild.
  :
 6. Hit F5to run the project.
  :
 7. When the form loads, click on the large "Question Mark" then select Unlock.
  :
 8. Enter in your license details from your Soild Framework license. Then you are able to use the sample to convert PDF files. NOTE if you don't unlock the product it will fail with a invalid license error.:

 


Mapa Strony
©2000-2018 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone