Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Solid Framework Code Sample

To jest krótki przykład ilustrujący działanie Solid Framework. Został on przetestowany w bezpłatnej wersji Solid Framework z wykorzystaniem różnych wersji Microsoft Visual Studio. Szczegółowe instrukcje dla wersji:

Konwersja plików PDF do dokumentu Word

Wykorzystanie obiektu Framework PdfToWordConverter

Aby przekonwertować plik PDF na dokument Word użyjemy obiektu SolidFramework.Converters.PdfToWordConverter

converttoword_sample.png

 

Konwersja PDF do Word możne przebiegać według jednej z następujących metod rekonstrukcji:

converttoword_sample_2.png

Cztery wyliczone poniżej wartości decydują o układzie i formatowaniu dokumentu Word:

Continuous: Wykrywa układ i kolumny, ale pozyskuje tylko formatowanie, grafiki i ułożenie tekstu.

Exact: Pozyskuje dokładną prezentację strony używającą pól tekstowych w Microsoft Word.

Flowing: Pozyskuje układu strony, kolumny, formatowanie, grafiki i zachowuje ułożenie tekstu.

Plain Text: Pozyskuje tylko ułożenie tekstu. Użyj tylko z WordDocumentType.txt.

This sample can be downloaded and installed as-is with a Solid PDF Tools v9 unlock code to quickly review the functionality. If you do not have a Solid PDF Tools license please contact .
Download the installer (68MB)

In addition, the source code for this sample is provided so that it can be explored as a reference implementation, built and run. If you build it yourself, it will not work with Solid PDF Tools v9 unlock codes and will require a per-machine developer license from the developer portal. (self-service).

Download the SolidConverter-Jobs Processor Sample (219KB)

Konwersja plików PDF do dokumentu Word

Click to play Code Walk Through Video

Using Solid Framework JobProcessor with Visual Studio 2013 - .NET Sample

 1. Create a free portal account, download theSolid Framework .NET for Windows SDK and generate a Developer SDK license
  :
 2. Download the SolidConverter-Jobs Processor Sample (261KB). Navigate to where you have saved the sample and open the SolidConverter.sln project.
  :
 3. Add SolidFramework.dll as a reference to the project.
  :
 4. To build this sample as x64 (64-bit) only - download the x64 (64-bit) SolidFramework.dll or choose x64 in Solution Platforms with AnyCPU (x86 and x64) SolidFramework.dll.
  :
 5. Right click on the project and choose Rebuild.
  :
 6. Hit F5to run the project.
  :
 7. When the form loads, click on the large "Question Mark" then select Unlock.
  :
 8. Enter in your license details from your Soild Framework license. Then you are able to use the sample to convert PDF files. NOTE if you don't unlock the product it will fail with a invalid license error.:

 


Mapa Strony
©2000-2018 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone