Produkty Biurowe:

Automatyzacja Procesów:

Rozwój Oprogramowania:

 
Konwerter PDF do Word Nasi Klienci
 

Solid Framework Code Sample

To jest krótki przykład ilustrujący działanie Solid Framework. Został on przetestowany w bezpłatnej wersji Solid Framework z wykorzystaniem różnych wersji Microsoft Visual Studio. Szczegółowe instrukcje dla wersji:

Pozyskiwanie tabel z plików PDF do skoroszytu Exela

Wykorzystanie obiektu Solid Framework PdfToExcelConverter

Aby przekonwertować plik PDF zawierający tabele do arkuszy kalkulacyjnych Excela wykorzystamy obiekt SolidFramework.Converters.PdfToExcelConverter

converttoexcel_sample.png

 

Wybieranie poziomu optycznego pozyskiwania tekstu, który będzie traktował tekst, tak jak obrazy.
Do TextRecoveryType's PdfToExcelConverter można przypisać jedno z następujących ustawień:

converttoexcel_sample_2.png

Always - Wszystkie strony

Automatic - Tylko zeskanowane strony

Default - To samo co Automatic

Never - Brak

Wybieranie poziomu optycznego pozyskiwania tekstu, który będzie wykorzystywany przy niestandardowym kodowaniu.
Do TextRecoveryType's PdfToExcelConverter można przypisać jedno z następujących ustawień:

converttoexcel_sample_3.png

Always - Każdy znak

Automatic - Tylko problematyczne znaki

Default - To samo co Never

Never - Brak

This sample can be downloaded and installed as-is with a Solid PDF Tools v9 unlock code to quickly review the functionality. If you do not have a Solid PDF Tools license please contact .
Download the installer (68MB)

In addition, the source code for this sample is provided so that it can be explored as a reference implementation, built and run. If you build it yourself, it will not work with Solid PDF Tools v9 unlock codes and will require a per-machine developer license from the developer portal. (self-service).

Download the SolidConverter-Jobs Processor Sample (219KB)

Pozyskiwanie tabel z plików PDF do skoroszytu Exela

Click to play Code Walk Through Video

Using Solid Framework JobProcessor with Visual Studio 2013 - .NET Sample

 1. Create a free portal account, download theSolid Framework .NET for Windows SDK and generate a Developer SDK license
  :
 2. Download the SolidConverter-Jobs Processor Sample (261KB). Navigate to where you have saved the sample and open the SolidConverter.sln project.
  :
 3. Add SolidFramework.dll as a reference to the project.
  :
 4. To build this sample as x64 (64-bit) only - download the x64 (64-bit) SolidFramework.dll or choose x64 in Solution Platforms with AnyCPU (x86 and x64) SolidFramework.dll.
  :
 5. Right click on the project and choose Rebuild.
  :
 6. Hit F5to run the project.
  :
 7. When the form loads, click on the large "Question Mark" then select Unlock.
  :
 8. Enter in your license details from your Soild Framework license. Then you are able to use the sample to convert PDF files. NOTE if you don't unlock the product it will fail with a invalid license error.:

 


Mapa Strony
©2000-2018 Solid Documents Limited - Wszelkie Prawa Zastrzeżone