Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Solid Framework Code Sample

Dette er en presis prøve for å hjelpe med å starte Solid Framework. Den har blitt testet med gratisversjonen av Solid Framework med forskjellige versjoner av Microsofts Visual Studio. For versjonsspesifikke instrukser:

Kontroller tilgang til PDF filer med adgangskontroll

Med Solid Framework Permissions egenskap

Fra SolidFramework.Pdf.PdfDocument objekt kan du gå til Permissions egenskapen.

permissions_sample.png

 

Adgangsverdiene kan ha hvilke som helst av følgende enum verdier:

permissions_sample_2.png

Enum bit verdiene har følgende mening i dokumentet:

AccessForDisabilities - Ekstraher tekst og grafikk for adgang til brukere med nedsatt funksjonsevne eller annet.

ContentEditing - Tilpass innholdet i dokumentet med andre funksjoner enn de som kontrolleres av FormFieldEditing, ExistingFormFieldFilling, og DocumentAssemblying.

DocumentAssemblying - Tilføy, roter eller slett sider og opprett bokmerker.

ExistingFormFieldFilling - Fyll inn eksisterende interaktive form felt (inklusive signaturfelt), selv om FormFieldEditing er tomt.

Extraction - Kopier eller ekstraher tekst og grafikk fra dokumentet, inklusive ekstrahering av tekst og grafikk.

FormFieldEditing - Tilføy eller endre tekst annotasjoner, tilføy interaktive skjema felt og hvis ContentEditing er satt, opprett eller tilpass interaktive skjemafelt.

HighQualityPrinting - Print dokumentet til en representasjon fra hvilket en akkurat digital kopi av PDFen kan opprettes.

LimitedPrinting - Print dokumentet (ikke nødvendigvis høyest kvalitet, avhengig av om HighQualityPrinting er satt).

Printing - Sett LimitedPrinting og HighQualityPrinting.

All - All tilgang ovenfor er fastsatt.

None - Ingen tilgang er fastsatt.

This sample can be downloaded and installed as-is with a Solid PDF Tools v9 unlock code to quickly review the functionality. If you do not have a Solid PDF Tools license please contact .
Download the installer (68MB)

In addition, the source code for this sample is provided so that it can be explored as a reference implementation, built and run. If you build it yourself, it will not work with Solid PDF Tools v9 unlock codes and will require a per-machine developer license from the developer portal. (self-service).

Download the SolidConverter-Jobs Processor Sample (219KB)

Kontroller tilgang til PDF filer med adgangskontroll

Click to play Code Walk Through Video

Using Solid Framework JobProcessor with Visual Studio 2013 - .NET Sample

 1. Create a free portal account, download theSolid Framework .NET for Windows SDK and generate a Developer SDK license
  :
 2. Download the SolidConverter-Jobs Processor Sample (261KB). Navigate to where you have saved the sample and open the SolidConverter.sln project.
  :
 3. Add SolidFramework.dll as a reference to the project.
  :
 4. To build this sample as x64 (64-bit) only - download the x64 (64-bit) SolidFramework.dll or choose x64 in Solution Platforms with AnyCPU (x86 and x64) SolidFramework.dll.
  :
 5. Right click on the project and choose Rebuild.
  :
 6. Hit F5to run the project.
  :
 7. When the form loads, click on the large "Question Mark" then select Unlock.
  :
 8. Enter in your license details from your Soild Framework license. Then you are able to use the sample to convert PDF files. NOTE if you don't unlock the product it will fail with a invalid license error.:

 


Sidekart
©2000-2018 Solid Documents Limited - med enerett