Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Solid PDF Tools

Skann, fremstill eller konverter. Gunstig opprettelse av søkbare, arkiverbare PDF/A kompatible dokumenter.

Q. Må jeg betale skatt på produktet mitt?

A. Hvis du bor i delstaten Washington må du betale salgsavgift til delstaten, da vi er et selskap i delstaten Washington. Hvis du bestiller fra et EU-land, er vi pliktige til å avkreve moms (VAT)på alle kjøp fra EU, med mindre du er et selskap og gir oss navnet på selskapet samt skatte-ID-nummer på kjøprstidspunktet. Vår skatte-ID er EU826002101.

 


Sidekart
©2000-2017 Solid Documents Limited - med enerett