Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
PDF til Word konverterer Kunder
 

Solid Converter

Konverter Pdf til Word, Excel - enkelt redigerbare dokumenter!

Q. Solid Converter Hva er forskjellene mellom rekontruksjonsmodiene (konverteringsmetodene)?

A. I Solid Converter kan du velge mellom fem forskjellige rekonstruksjonsmodi, avhengig av dine behov:

  • Flowing (flytende). Gjenoppretter sideoppsett, kolonner, formattering og grafikk, og bevarer tekstflyten.
  • Tables (tabeller). Gjenoppretter sideoppsett, formattering, tekstflyt og grafikk, men ignorerer kolonner.
  • Continuous (kontinuerlig). Bevarer ikke det nøyaktige oppsettet av dokumentet. Rekonstruerer tekstrekkefølgen riktig, men gjenoppretter kun avsnittsformattering, grafikk og tekstflyt.
  • Plain Text (ren tekst). Viser teksten uten formattering eller oppsett. Denne modusen gjenoppretter ikke formattering (tegn eller avsnitt) eller grafikk, men gjenoppretter tekstflyt ved bruk av kolonner og sideoppsettsanalyse. (Merk: Du må bruke veiviseren når du konverterer en PDF-fil til ren tekst.)
  • Exact (nøyaktig). Bruker tekstbokser i Word slik at tekst- og grafikkoppsettet i Word-dokumentet blir det samme som i PDF-filen. Denne modusen bør ikke brukes hvis du må gjøre mange endringer i det gjenopprettede dokumentet. Den passer best for kortere dokumenter som f.eks. brosjyrer.

 


Sidekart
©2000-2018 Solid Documents Limited - med enerett