Създаването на PDF файлове е просто като разпечатка

Desktop Products:

Process Automation:

Software Development:

 
Конвертор от PDF в Word - клиенти
 

Solid PDF Creator

PDF Creator - създаване на оптимизирани, надеждни PDF файлове за секунди

Q. Does this product work on Windows Vista?

A. Yes! Solid PDF Creator supports the 32-bit version of Windows Vista and is fully functional on this platform.

At this time the program does not support the 64-bit version of Windows Vista, nor will it work correctly on this OS.

If you need to find out if you have a 32-bit or a 64-bit version of Windows Vista please go into Start | Control Panel | System | System | System type.

You should see a screen similar to the image below:

Windows Vista 32 Bit

 


Карта на сайта
©2000-2018 Solid Documents Limited - всички права запазени